179 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Høringssvar på ændring af vandsektorloven, vandforsyningsloven, spildevandsbetalingsloven m.v. og bekendtgørelsesudkast med hensyn til styrkelse af kontrol med takster, regulativer og vedtægter – jeres j. nr. 2022-16977

DANVA på Folkemøde med minister og bonderøv

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

Høring over udkast til bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring

Det største tilbageslag mod grundvandsbeskyttelsen i tyve år

Nul brandskat og mindre bureaukrati giver billigere vand

Borgerne kan være med i kampen mod skybruds-oversvømmelser

Effektiviseringer i vækstpakke afhænger af ny vandsektorlov

DANVAs foretræde for Folketingets miljøudvalg om ny vandforsyningslov

Vand og spildevand forventes undtaget af EU's nye koncessionsdirektiv

Borgerne kan være med i kampen mod skybruds-oversvømmelser

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (ledelsessystemer)

Forslag til ændring af miljøbeskyttelsesloven

Naturstyrelsens BNBO-rejsehold i fuld sving

Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfninger af boringer og brønde på land

Få besøg af Miljøministeriets rejsehold for klimatilpasning

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

Hvor længe vil vi acceptere overskridelser af vandkvalitetskrav?

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Flere drikkevandsboringer vil blive taget ud af drift

Introduktion til vandforsyning (Modul 1) - 2023 - LUKKET FOR TILMELDING

Normalregulativer for kommunale henholdsvis private vandforsyninger

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning