Se linksamling med fokus på den overordnede ledelse af vandselskaberne og kunder. Indfaldsvinklen vil typisk være: Hvad er konsekvenserne af selskabsgørelsen?

Fremtidig håndtering af restancer til offentlige forsyninger
Brev til Skatteudvalget fra DANVA, Dansk Fjernvarme, Dansk Energi og Dansk Affaldsforening, 30.11.2018

Oversendelse af fordringer til Gældsstyrelsen
Notat fra DANVA, november 2018 

Vandselskaberne må opkræve gæld 
Status fra DANVA, oktober 2017 

Vandforsyningsselskabers ret og pligt til videregivelse af oplysninger om børn og dyrs forhold i forbindelse med lukning af vandtilførslen 
Notat fra DANVA, Februar 2017

Direkte og indirekte muligheder for, at yde støtte til danske vandkunder med dårlig betalingsevne i et affordability perspektiv 
Notat fra DANVA, juni 2016

Restancer til vandselskaber og konkrete forhandlinger
Status fra DANVA, juni 2016

Aftale om inddrivelse af kommunernes restancer kan være løftestang for vandselskaber
DANVA meddelelse, april 2016

Håndtering af restancer
Inspirationsmateriale fra Brønderslev Forsyning, 2015

Forsyningsselskabers behandling af persondata
Folder fra advokatotfirmaet LETT, august 2015

Vandselskabers brug af Nem ID
Notat fra DANVA, februar 2015

Byrådspolitikere har bidt sig fast i vandselskabers bestyrelser
Interview med DANVAs direktør, Carl-Emil Larsen

Kommuners direkte indflydelse på vandselskaber vil blive mindsket
Interview med direktør Lars Schrøder, Aarhus Vand

Vandselskaberne har ingen fortrinsret ved restancer
Højesteretsdom m.m.

Forfaldstidspunkt tilslutningsbidrag
Udtalelse fra Naturstyrelsen Odense som FFV Energi og Miljø A/S venligst har stillet til rådighed.

Persondataretlige spørgsmål ved udskillelse af forsyningen (Halsnæs)
Notat fra Horten, juni 2011

Vandselskabernes muligheder for at inddrive restancer
Status, september 2010

Inddrivelse
Status, maj 2010

Vandforsyningers mulighed for at afbryde forsyningen med vand ved manglende betaling
Notat fra By- og Landskabsstyrelsen, marts 2010

Inddrivelse af fordringer for kommunalt ejede forsyningsselskaber
Udmelding fra SKAT

Muligheder for at kræve sikkerhed for betaling af kloaktilslutningsbidrag
Vejle Spildevand A/S har venligst stillet By- og Landskabsstyrelsens vurdering til rådighed.

Ændrede regler for kommunalt ejede vandselskabers restanceinddrivelse og forsyningsafbrydelse
Artikel af Peter Nymann fra Advokatfirmaet Energi & Miljø

Inddrivelse og udpantning
DANVA-notat udarbejdet december 2009

Opkrævning og udpantning - eksempel fra Bornholms Regionskommune
Notat fra Energi & Miljø Advokatfirma

 

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?