Adskillige forsyninger har restancer, som forfaldt før 2010 – og som selskaberne gerne vil anvende fortrinsretten i forhold til.  Fortrinsretten angår retten til at få opfyldt sine krav forud for andre kreditorer – men fortrinsretten blev ophævet 01.01.2011 i forbindelse med Vandreformen, se lov nr. 460/2009.

Administrationsservice Fyn A/S, der er administrationsselskab for bl.a. VandCenter Syd A/S, fik tilladelse til en 3. instansbehandling i Højesteret. Højesteret gav 10.06.2011 desværre Østre Landsret ret. Det betyder, at den tidligere fortrinsret for det offentlige på vand- og spildevandsområdet er ophørt også for krav, som er forfaldet før lovens ikrafttræden – og ikke erlagt før 01.01.2010. Se dommen her...

DANVA har tidligere omtalt mulighederne for at inddrive restancer. Læs om vandselskabernes udfordringer i DANVAs notat 16.05.2011 og status 14.09.2010 under Kunder. 

En solstråle fra Frederikshavn Forsyning

Med selskabsdannelsen af forsyningerne er kundernes restancer generelt blevet et udfordrende arbejdsfelt for forsyningsfolk. I den forbindelse vil DANVA gerne gøre opmærksom på, at multi-forsyningen Frederikshavn Forsyning A/S har etableret et såkaldt ”lukke-team” – og ifølge Morten Trampedach, Kundeservice, har forsyningen gode erfaringer med SKAT i forhold til at få restancerne inddrevet. Se artiklen ”Borgerne skylder forsyning 14 mio.” som blev bragt 04.06.2011 på www.nordjyske.dk

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?