Adskillige forsyninger har restancer, som forfaldt før 2010 – og som selskaberne gerne vil anvende fortrinsretten i forhold til.  Fortrinsretten angår retten til at få opfyldt sine krav forud for andre kreditorer – men fortrinsretten blev ophævet 01.01.2011 i forbindelse med Vandreformen, se lov nr. 460/2009.

Administrationsservice Fyn A/S, der er administrationsselskab for bl.a. VandCenter Syd A/S, fik tilladelse til en 3. instansbehandling i Højesteret. Højesteret gav 10.06.2011 desværre Østre Landsret ret. Det betyder, at den tidligere fortrinsret for det offentlige på vand- og spildevandsområdet er ophørt også for krav, som er forfaldet før lovens ikrafttræden – og ikke erlagt før 01.01.2010. Se dommen her...

DANVA har tidligere omtalt mulighederne for at inddrive restancer. Læs om vandselskabernes udfordringer i DANVAs notat 16.05.2011 og status 14.09.2010 under Kunder. 

En solstråle fra Frederikshavn Forsyning

Med selskabsdannelsen af forsyningerne er kundernes restancer generelt blevet et udfordrende arbejdsfelt for forsyningsfolk. I den forbindelse vil DANVA gerne gøre opmærksom på, at multi-forsyningen Frederikshavn Forsyning A/S har etableret et såkaldt ”lukke-team” – og ifølge Morten Trampedach, Kundeservice, har forsyningen gode erfaringer med SKAT i forhold til at få restancerne inddrevet. Se artiklen ”Borgerne skylder forsyning 14 mio.” som blev bragt 04.06.2011 på www.nordjyske.dk