Se linksamling med fokus på den overordnede ledelse af vandselskaberne og ejere. Indfaldsvinklen vil typisk være: Hvad er konsekvenserne af selskabsgørelsen?

Samspillet mellem selskab og ejerkommune - Det retlige forhold mellem kommunen og forsyningens ledelse
DANVA notat, august 2018

Kodeks for styring af kommunale forsyningsselskaber
DANVA notat, april 2016

Kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i forsyningsselskaber
Pjece fra EY Energi & Forsyning, februar 2016

Afregning mellem serviceselskab og vandselskab
DANVAs brev til Miljøministeriet, oktober 2013

Miljøministeriets svar til DANVA, november 2013

 

Ingen modregning af vandselskabers energiproduktion
Afgørelse af 20. april 2012 fra Energistyrelsen

Provision for garantistillelse efter vandsektorloven skal ikke indberettes efter stoploven
Notat fra By- og Landsskabsstyrelsen, juli 2010

Inhabilitet i forsyningernes ledelse
DANVA anbefalinger, januar 2010

Notat om inhabilitet
Udarbejdet af Lett Advokatfirma

Inhabilitet hos ledende medarbejdere
Notat udarbejdet af Energi & Miljø advokatfirma (eksempel fra Brønderslev)

Kommuners mulighed for at udføre opgaver for vandselskaberne (1)
Brev fra Miljøministeriet dateret 11.11.09

Kommuners mulighed for at udføre opgaver for vandselskaberne (2)
Notat fra By- og Landsskabsstyrelsen dateret 10.11.09 

Styringsmæssige relationer - Betænkning
Rapport fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2006. 

Styringmæssige relationer mellem Odense Kommune og Odense Vandselskab as

Strategiplan 2008 - 2012 
Svendborg Vand A/S

Servicemål i vand- og spildevandsforsyninger
DANVA vejledning nr. 70 (2006)

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?