Se linksamling med fokus på den overordnede ledelse af vandselskaberne og ejere. Indfaldsvinklen vil typisk være: Hvad er konsekvenserne af selskabsgørelsen?

Samspillet mellem selskab og ejerkommune - Det retlige forhold mellem kommunen og forsyningens ledelse
DANVA notat, august 2018

Afregning mellem serviceselskab og vandselskab
DANVAs brev til Miljøministeriet, oktober 2013

Miljøministeriets svar til DANVA, november 2013 

Ingen modregning af vandselskabers energiproduktion
Afgørelse af 20. april 2012 fra Energistyrelsen

Provision for garantistillelse efter vandsektorloven skal ikke indberettes efter stoploven
Notat fra By- og Landsskabsstyrelsen, juli 2010

Inhabilitet i forsyningernes ledelse
DANVA anbefalinger, januar 2010

Notat om inhabilitet
Udarbejdet af Lett Advokatfirma

Inhabilitet hos ledende medarbejdere
Notat udarbejdet af Energi & Miljø advokatfirma (eksempel fra Brønderslev)

Kommuners mulighed for at udføre opgaver for vandselskaberne (1)
Brev fra Miljøministeriet dateret 11.11.09

Kommuners mulighed for at udføre opgaver for vandselskaberne (2)
Notat fra By- og Landsskabsstyrelsen dateret 10.11.09 

Styringsmæssige relationer - Betænkning
Rapport fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2006. 

 

Servicemål i vand- og spildevandsforsyninger
DANVA vejledning nr. 70 (2006)