Se linksamling med fokus på den overordnede ledelse af vandselskaberne og kompetencer. Indfaldsvinklen vil typisk være: Hvad er konsekvenserne af selskabsgørelsen?

Spørgsmål om takstgodkendelse – forhold til spildevandsplaner

Vestforsynings spørgsmål til Naturstyrelsens udtalelse af 16. februar

Takstgodkendelse – forhold til spildevandsplaner

Notat fra Naturstyrelsen af 16. februar 2012 til Holstebro kommune og Vestforsyning.

Beslutningskompetence ved tilslutning og overtagelse af andre spildevandsanlæg

Udtalelse fra Naturstyrelsen d. 22. september 2011.

Samarbejde vandselskaber og kommuner – roller og snitflader

Oplæg på DANVA seminar, d. 15. september 2011. Link til relevante love mv. i oplægget.

Aalborg Forsynings pjece om ekspropriation

Teksten er udarbejdet af Falko Nøhr og illustrationer af Tankegang.

Vandreformens betydning for ekspropriation til spildevandsanlæg

Notat fra Energi & Miljø. Kan også bruges på vandforsyningsområdet

Kan vandselskaber efter en kommunal udskillelse indgå ekspropriationslignende aftaler?

Artikel fra LETT – har været bragt i dansk VAND 

Eksempler på opgavedelingen mellem vandselskaber og kommuner på spildevandsområdet

To konkrete eksempler fra Halsnæs og Lolland.

Kompetencefordeling mellem vandselskab og myndigheder - takstgodkendelse og udarbejdelse af betalingsvedtægt

Svar fra By- og Landskabsstyrelsen til Vestforsyning, januar 2010.

Fastsættelse af takster for vand og spildevand

DANVA notat udarbejdet januar 2010

Indstilling om takstændring ved selskabsetablering

Hvidovre Kommune

Sondring mellem myndighedsopgaver og driftsopgaver

Notat fra Miljøministeriet, november 2006

Juridisk grundlag for opgaveadskillelsen mellem myndighed og drift

DANVA notat (2007)