Se linksamling med fokus på den overordnede ledelse af vandselskaberne. Indfaldsvinklen vil typisk være: Hvad er konsekvenserne af selskabsgørelsen?

Strategisk risikovurdering for overtagelse af X-bølle vandværk
En inspirationsskabelon stillet til rådighed af Kalundborg Forsyning A/S.

Forsyningerne og ny lov om websteders tilgængelighed
DANVA notat, juni 2018

Aktindsigt og vandselskaber
Generel vejledning om aktindsigt herunder klagevejledning fra DANVA, juli 2017

Håndbog til bestyrelser
Inspirationsmateriale fra Holbæk Forsyning A/S, 2014

Interessant trend med eksterne bestyrelsesmedlemmer i vandselskaber
Artikel af Susanne Vangsgård, marts 2014

Kompetencespind for bestyrelsen
Holbæk Forsyning, marts 2014

Bestyrelsens sammensætning i Aarhus Vand
Oplæg af direktør Lars Schrøder, juli 2013

Inspiration til annoncering efter eksternt bestyrelsesmedlem
Helsingør Kommune, 2013

Mulighed for henstand med betaling af tilslutningbidrag og mulighed for undtagelse fra krav om forbedret spildevandsrensning
Vejledningsskrivelser fra Naturstyrelsen, april 2013

DANVAs kommentar til vejledningsskrivelser om henstand og undtagelse
Juni 2013

Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land
Miljøministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i 2012.

Vurdering af inhabilitet i forhold til godkendelse af takster og regulativ
Brev fra Statsforvaltningen Midtjylland vedr. Herning Vand, 18.02.2013 

Skatteforhold: Status og tekstforslag til orientering af bestyrelse (pdf) 
DANVA notat, september 2012 

Vejledning om indberetning af særlige forhold (juni 2012)
Bilag: Inspirationsliste
Bilag: Forslag til indledning 

Aarhus Vands redegørelse for årsrapport 2010
Udarbejdet af KPMG, april 2011

DANVA Benchmarking opfylder Vandsektorlovens krav
Brev fra Naturstyrelsen, maj 2011

Forbrugerindflydelse
Artikel fra danskVAND, december 2010

Ansatte i serviceselskaber og autorisationslovgivningen

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?