Se linksamling med fokus på den overordnede ledelse af vandselskaberne. Indfaldsvinklen vil typisk være: Hvad er konsekvenserne af selskabsgørelsen?

Obligatorisk krav om whistleblower-ordning gælder også kommunale forsyninger
DANVA notat, juni 2021.

DANVA kodeks for god selskabsledelse er central i vandselskabernes bestyrelsesarbejde
Undersøgelse udarbejdet af DANVA.

Strategisk risikovurdering for overtagelse af X-bølle vandværk
En inspirationsskabelon stillet til rådighed af Kalundborg Forsyning A/S.

Forsyningerne og ny lov om websteders tilgængelighed
DANVA notat, juni 2018

Aktindsigt og vandselskaber
Generel vejledning om aktindsigt herunder klagevejledning fra DANVA, juli 2017