Se linksamling med fokus på den overordnede ledelse af vandselskaberne. Indfaldsvinklen vil typisk være: Hvad er konsekvenserne af selskabsgørelsen?

Aktindsigt og vandselskaber

Generel vejledning om aktindsigt herunder klagevejledning fra DANVA, juli 2017

Håndbog til bestyrelser

Inspirationsmateriale fra Holbæk Forsyning A/S, 2014

Interessant trend med eksterne bestyrelsesmedlemmer i vandselskaber

Artikel af Susanne Vangsgård, marts 2014

Kompetencespind for bestyrelsen

Holbæk Forsyning, marts 2014

Bestyrelsens sammensætning i Aarhus Vand

Oplæg af direktør Lars Schrøder, juli 2013

Inspiration til annoncering efter eksternt bestyrelsesmedlem

Helsingør Kommune, 2013

Mulighed for henstand med betaling af tilslutningbidrag og mulighed for undtagelse fra krav om forbedret spildevandsrensning

Vejledningsskrivelser fra Naturstyrelsen, april 2013

DANVAs kommentar til vejledningsskrivelser om henstand og undtagelse

Juni 2013

Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i 2012.

Vurdering af inhabilitet i forhold til godkendelse af takster og regulativ

Brev fra Statsforvaltningen Midtjylland vedr. Herning Vand, 18.02.2013 

Skatteforhold: Status og tekstforslag til orientering af bestyrelse (pdf) 

DANVA notat, september 2012 

Vejledning om indberetning af særlige forhold (juni 2012)

Bilag: Inspirationsliste

Bilag: Forslag til indledning 

Aarhus Vands redegørelse for årsrapport 2010

Udarbejdet af KPMG, april 2011

DANVA Benchmarking opfylder Vandsektorlovens krav

Brev fra Naturstyrelsen, maj 2011

Forbrugerindflydelse

Artikel fra danskVAND, december 2010

Ansatte i serviceselskaber og autorisationslovgivningen

Fandt du det du søgte?