Se linksamling med fokus på den overordnede ledelse af vandselskaberne. Indfaldsvinklen vil typisk være: Hvad er konsekvenserne af selskabsgørelsen?

Obligatorisk krav om whistleblower-ordning gælder også kommunale forsyninger
DANVA notat, juni 2021.

Forberedelse af forbrugervalg 2021-2022
Artikel af Jørgen Ulrik Jensen, PLUSS Leadership, DANSKVAND juni 2021

Forbrugervalg 2021
Husk at bruge DANVAs kodeks vedr. bestyrelsens kompetencer og sammensætning.

DANVA kodeks for god selskabsledelse er central i vandselskabernes bestyrelsesarbejde
Undersøgelse udarbejdet af DANVA.

Strategisk risikovurdering for overtagelse af X-bølle vandværk
En inspirationsskabelon stillet til rådighed af Kalundborg Forsyning A/S.

Forsyningerne og ny lov om websteders tilgængelighed
DANVA notat, juni 2018

Aktindsigt og vandselskaber
Generel vejledning om aktindsigt herunder klagevejledning fra DANVA, juli 2017