60 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

DANVA_Vandhuset_2016_617px

DANVA begærer aktindsigt i Forsyningssekretariatets data

COLOURBOX5551649.jpg

Vejledning om vandselskabers behandling af aktindsigt efter offentlighedsloven og miljøoplysningsloven

Energismarte_Vandselskaber_Ellen_Margrethe_Basse_2014

2015_Simple_udbudsmodeller_Kort_ version_2_print

Vejledning nr. 16_samlet.pdf

2010.12.16-Vejledning-Administrativ håndtering af vand og kloakledninger.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf (1)

LETT_Offentlighedsloven_og_forsyningsselskaber_2014.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

Bedre+udbud+og+tilbud+–+Ja+tak+ved+orbicon.pdf

Færdig BOG KODEKS .pdf

LETT_Offentlighedsloven_og_forsyningsselskaber_2014.pdf

consolidated_eur-lex.europa.pdf

2017-07-03_DANSKVAND_2017_3_SELSKABER.pdf

DANVA POWERPOINT Regionalmøder 2017_public.pdf

Bilag 1 DANVA kommentarer indsat i høringsudkastet.pdf

Evaluering+af+håndteringen+af+forureningen+af+drikkevandet+fra+Vandværket+Lyngen+i+Køge+Kommune.pdf

Vejledning tømningsordninger samlet.pdf

20180703 Vejledning om persondata for vandskaber v. 2.samlet pdf.pdf

20170704_vejledning_aktindsigt-vandselskaber.pdf

Betænkning_Styringsmæssige_relationer.pdf

2006_Line _Maagaard artikel om imple af nitratdirektiv og VRD.pdf

20181204-FINAL-DANVA notat-kryptering af mail med forbrugsdata.pdf

2014_06.25_Notat_Systematisering af natur- og miljø (indsendt til MIM.pdf

2017_Lovkompas_Ekspertpanelets rapport.pdf

Vejledning om vandselskabers behandling af aktindsigt efter offentlighedsloven og miljøoplysningsloven

Aktindsigt i vandselskabers private leverandører

Aktindsigt i vandforsyningsselskabets korrespondance med sit forsikringsselskab

Aktindsigt i kommunens udbetaling af kompensation til landmænd

Aktindsigt i miljøoplysninger

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

Aktindsigt vedr. vandforbrug

Vejledning om vandselskabers behandling af aktindsigt efter offentlighedsloven og miljøoplysningsloven

20170704_vejledning_aktindsigt-vandselskaber.pdf