DANVA hilser aftalen mellem KL og regeringen velkommen og mener, at en lignende ordning for kravene fra de kommunale forsyninger helt generelt nu må være næste

KL og regeringen har indgået en aftale om inddrivelse af kommunale restancer. I forlængelse heraf har der været meldinger i dagspressen om udsigten til et lovforslag, der vil gøre det muligt for kommuner og de kommunale forsyningsselskaber at overtage inddrivelsesopgaver.

Desværre omfatter den konkrete ordlyd i aftalen mellem KL og regeringen ikke forsyninger. Aftalen angår nemlig eksplicit nye, fortrinsberettigede krav.

Vandselskaber har ikke fortrinsberettigede krav

Fortrinsberettede krav er særligt ”værdifulde”, da de er tilknyttet en sikkerhed i fast ejendom. Kravet hæfter nemlig på den faste ejendom udenom tinglysning og forud for al anden pantegæld. Denne form for sikkerhed har de kommunalt ejede vand- og spildevandsforsyningsselskaber ikke længere. Det kan i øvrigt oplyses, at, som vi forstår det, er det kun nogle udvalgte restancekrav fra de kommunale affaldsselskaber, der har fortrinsret.

Vandselskaberne skal selv kunne vælge inddrivelse

DANVA har i flere år, særligt siden suspenderingen af EFI i efteråret 2015, sammen med Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening presset på for at få ændret lovgivningen, således at de kommunale forsyninger selv kan vælge at iværksætte inddrivelse af restancer – evt. ved brug af private aktører. KL har der naturligvis ligeledes været dialog med.

Møde om inddrivelsesaftalen

Der er udsigt til et møde mellem Skatteministeriet og forsyningsbranchen, hvor vi formoder, at aftalens indhold vil blive drøftet ligesom andre fremtidige tiltag. Det vil give mening, at der i forlængelse af aftalen mellem KL og regeringen også kommer en lignende ordning for kravene fra de kommunale forsyninger helt generelt, og DANVA hilser derfor aftalen velkommen.

Læs mere

Læs aftalen mellem KL og regeringen af 12. april 2016 her...

Læs pressemeddelelse fra Dansk Affald, Dansk Fjernvarme og DANVA her...

Yderligere information

Susanne Vangsgård, T: 87 933 510, E: sv@danva.dk