COLOURBOX5302229.jpg

Aktiv beslutning hos vandselskabernes ledelse er påkrævet.

Som en kærkommen julegave fra Folketinget vedtog det en ændring i inddrivelsesloven, som giver de kommunale forsyninger et nyt redskab til inddrivelse – såfremt at den enkelte forsyning aktivt tilvælger dette. Lovens formelle nummer er 1574 af 27.12.2019.

Der skulle mere end 10 års kamp til at få denne særregel i inddrivelses-loven, der er en rammelov for alle offentlige kreditorer. Det er dermed lykkes os sammen med de øvrige forsyningsorganisationer at få Skatteministeriet til at afgive kompetence til kommunale forsyninger, selvom forsyningerne ikke er nogen myndighed. Dertil kommer, at det som noget enestående er lykkedes at få mulighed for at lade den ikke-betalende kunde betale de fleste omkostninger forbundet med privat inddrivelse.

Såfremt at en kommunal forsyning ønsker at gøre brug af dette nye inddrivelsesredskab og lade den ikke-betalende kunde finansiere omkostningerne, så kræver det et aktivt valg inden 01.07.2020.

Seminar i Vandhuset

DANVA afholder et seminar den 16. januar dels med juridiske oplæg dels mulighed for at træffe inkassobureauer og –advokater. Se program og tilmeld dig her.

FAKTA

Lovens formelle navn og nummer er: Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteindberetningsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, nr. 1574 af 27.12.2019.

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på 8793 3510 eller sv@danva.dk