Reglerne om inddrivelse, fortrinsret og lukkemuligheder er undergået forandringer på grund af dels Vandreformen (lov nr. 469/2009)) dels Inddrivelsesreformen (lov nr. 1333/2008).

 

 

DANVA-medlemmer har løbende fået informationer om mulighederne for at inddrive restancer.

Sommeren 2010 havde Østre Landsret 2 sager, hvor de skulle forholde sig til fortrinsretten for krav stiftet før 01.01.2010. Kendelserne gik imod SKATs og DANVAs opfattelse, men SKAT ville ikke gå videre med sagerne.

Den ene af sagerne angik restancer til VandCenter Syd as, der havde Administrationsservice Fyn A/S som opkræver. Disse parter var villige til at forfølge sagen.

Det betyder, at der med DANVAs støtte blev anmodet om en 3. instansbevilling. Heldigvis imødekom Procesbevillingsnævnet anmodningen, hvorfor kendelsen fra Østre Landsretskendelse (12. afd. 23.06.2010 –sag B-1601-10) er blevet påkæret til Højesteret i brev af 26.08.2010.

Det er i øjeblikket uvist, hvornår Højesteret behandler sagen - men et bud er, at det vil ske inden jul.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.