VÆRktøjer og regndata til DImensionering af fremtidens klimatilpassede afløbssystemer

Kort om projektet

Projektejer: Novafos
Samarbejdspartnere: Aarhus Vand, AAU, Birgit Paludan, DHI, DMI, DTU, Glostrup Spildevand, HOFOR, Hydro-CONSULT, Just Business, KLAR Forsyning, Krüger, Miljøstyrelsen, Orbicon, Rambøll, Spildevandskomiteen, Vand og Affald – Svendborg Spildevand og Vandcenter Syd.
Kategori: Spildevand og klimatilpasning
Ansøgt beløb: 1.499.942 kr.
Projektsum (inkl. egenfinansiering): 3.210.040 kr.
Kontaktperson:
Ane Loft Mollerup
Novafos
4420 8191
alm@novafos.dk

Projektet tager udgangspunkt i værktøjerne fra Spildevandskomiteen og videreudvikler dem, så de kan bringes til at dække nogle af de problemstillinger, der ikke kan håndteres i dag. F.eks. udvides statistikken i Spildevandskomiteens regionale regnmodel til også at dække regnvarigheder over flere døgn. Dette er vigtigt, idet vi mange steder får meget lange bassintømmetider pga. skærpede krav til forsinkelse. Med de nuværende metoder risikerer man i høj grad at underdimensionere bassinerne.

Et andet eksempel er behovet for en forbedret praksis vedrørende brug af klimafremskrevne regnserier. Både AAU og DTU arbejder med at udvikle klimafremskrevne regnserier baseret på to meget forskellige metoder, der har hver deres styrker i forhold til forskellige typer dimensioneringsopgaver. I VÆRDI genereres landsdækkende syntetiske regnserier med de to metoder, og der udvikles et evalueringsværktøj, der skal hjælpe forsyninger og rådgivere med at vælge den bedste regnserie til den specifikke opgave.

Brugen af projektets værktøjer demonstreres gennem en række beregningseksempler, og konsekvensen af brugen sammenlignes med den nuværende praksis. Anbefalingerne udgives i et opdateret skrift i regi af Spildevandskomiteen, som også deltager i projektet.

Projektets output:

Projektet leverer nyttige og brugervenlige værktøjer, der indeholder nyeste viden om regn, så den viden kan udnyttes i dimensioneringen af spildevandsanlæg. Herunder:
• Regional regnmodel udvides med nye data og bearbejdninger bl.a. i samarbejde med DMIs Klimaatlas.
• Værktøj til at udvælge og analysere regnserier for både nuværende og fremtidigt klima.
• Opdaterede regneark til CDS regn, bassindimensionering, LAR mv.
• Skrift der anbefaler brugen af værktøjerne samt konsekvensen i forhold til gældende praksis.