Spørgsmål

Hvem opkræver statsafgift for ledningsført vand ift. en erhvervsvirksomhed med egen vandforsyning. Hvem er ansvarlig for denne opkrævning og hvor meget skal der opkræves?

DANVAs vurdering

Det er kommunen der i almindelighed opkræver og er ansvarlig for opkrævningen af ledningsført vand, for så vidt erhvervsvirksomheden er omfattet af § 2, stk. 2 i lov om afgift af ledningsført vand.
Størrelsen af afgiften afhænger af beregningsgrundlaget, og om der tages udgangspunkt i lovbestemmelser eller måling.

Uddybende svar

Det fremgår af § 14, stk. 1 i lov om afgift af ledningsført vand (vandafgiftsloven), at det er kommunen, der opkræver afgift omfattet af lovens § 2, stk. 2. Det er ikke lovligt at lade vandselskabet gøre dette.
Det er ligeledes kommunen, der er ansvarlig for opkrævningen – hvilket fremgår af bekendtgørelse nr. 982, 2005.
For så vidt angår størrelsen af afgiften, er det kommunes opgave at finde ud af, hvad der skal opkræves i det konkrete tilfælde og afhængigt af om, hvorvidt afregning afregningen skal ske efter lovens § 7, stk. 6 eller efter måler, jf. nævnte bekendtgørelsens § 1.

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?