Spørgsmål

Hvem opkræver statsafgift for ledningsført vand ift. en erhvervsvirksomhed med egen vandforsyning. Hvem er ansvarlig for denne opkrævning og hvor meget skal der opkræves?

DANVAs vurdering

Det er kommunen der i almindelighed opkræver og er ansvarlig for opkrævningen af ledningsført vand, for så vidt erhvervsvirksomheden er omfattet af § 2, stk. 2 i lov om afgift af ledningsført vand.
Størrelsen af afgiften afhænger af beregningsgrundlaget, og om der tages udgangspunkt i lovbestemmelser eller måling.

Uddybende svar

Det fremgår af § 14, stk. 1 i lov om afgift af ledningsført vand (vandafgiftsloven), at det er kommunen, der opkræver afgift omfattet af lovens § 2, stk. 2. Det er ikke lovligt at lade vandselskabet gøre dette.
Det er ligeledes kommunen, der er ansvarlig for opkrævningen – hvilket fremgår af bekendtgørelse nr. 982, 2005.
For så vidt angår størrelsen af afgiften, er det kommunes opgave at finde ud af, hvad der skal opkræves i det konkrete tilfælde og afhængigt af om, hvorvidt afregning afregningen skal ske efter lovens § 7, stk. 6 eller efter måler, jf. nævnte bekendtgørelsens § 1.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.