177 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Miljøstyrelsen-logo.jpg

Miljøstyrelsen Rasmus og Mikkel.jpg

Brev fra Miljøstyrelsen vedr. krav om obligatorisk kontrol for chlorothalonil-amidsulfonsyre 23. april 2019.pdf

Brev fra Miljøstyrelsen om ny vurdering af sundhedsmæssig risiko fra perfluoroctansulfonat og perfluoroctansyre 17. juni 2019.pdf

Er kirkegårde fritaget for at betale spildevandsafgift i forbindelse med vanding af kirkegårde?

Regeringens 25 m sprøjtefrie zoner er helt utilstrækkelige

Natur- og Landbrugskommissionen overdriver pladskrav for BNBO

Fosfor partnerskaber - temadag i Vandhuset

Hurtigt forbud mod sprøjtegift glæder vandsektoren

Fosforprojekt gavner både vandselskaber, dansk landbrug og resten af verden

Mikroplast og andre miljøfremmede stoffer – hvor stort er problemet?

Ny organisering af Miljø- og Fødevareministeriet

Nyt spændende vandpolitisk netværk – begrænset deltagerantal - tilmeld dig nu!

Fire projekter er udvalgt til samarbejde om klimatilpasning

Ny proces for genanvendelse af fosfor viser lovende takter

Struvia – et robust og billigt alternativt til bæredygtig fosforgenvinding

Sikkerhedszoner skal beskytte grundvandet mod pesticider

Evaluering af klimatilpasningsplaner og regler for medfinansiering

Spildevand, affald og nye produkter fra idé til projekt

Den danske vandsektor på vej mod IWA 2020