250 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Arrangementer Old
Publikationer
Nyheder

DANVA på Folkemøde med minister og bonderøv

Nyt fra medlemmerne: Billund BioRefinery viser vejen frem i fyrtårnsprojekt for miljø og eksport

Hvor er vandet i anbefalingerne til cirkulær økonomi?

Ambitiøse og visionære globale mål, der gælder for alle

Nye perspektiver i genvinding af fosfor fra spildevandsslam

Struvia – et robust og billigt alternativt til bæredygtig fosforgenvinding

Verdens fosforressourcer er ved at slippe op - men der er håb forude

Verdens fosfor ressourcer er ved at slippe op – men der er håb forude

DANVA holder en sober, saglig linje uanset angreb fra L&F

Ny organisering af Miljø- og Fødevareministeriet

Overraskende tal for nitrat skaber bekymring for grundvandet

Forsyningernes rolle ift. klima og globale bæredygtighedsmål

GEUS giver et retvisende billede af udviklingen i forureningen af grundvandet

Det største tilbageslag mod grundvandsbeskyttelsen i tyve år

DANVA vil forene, forstærke og fortælle om vandbranchen

DANVA kritiserer brug af Roundup til tvangsmodning

Rester af sprøjtegift i hver fjerde vandboring

Sprøjtegift i stort antal drikkevandsboringer

Mikroplast og andre miljøfremmede stoffer – hvor stort er problemet?

Landsaftale om vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

Miljøøkonomer og minister vil beskytte drikkevandet

DANVA er igen aktiv på Folkemødet på Bornholm

Danskerne ønsker bedre beskyttelse af deres drikkevand mod gift

Fosforprojekt gavner både vandselskaber, dansk landbrug og resten af verden

Turbo på udvinding af værdifuldt stof fra spildevand

Finansloven skal være med til at beskytte drikkevandet

Forbyd brug af sprøjtegift til tvangsmodning af korn

Hurtigt forbud mod sprøjtegift glæder vandsektoren

Miljøminister: Kommissionsrapport er et kinderæg

Natur- og Landbrugskommissionens rapport skuffer på drikkevandsområdet

Pesticidplan mangler beskyttelse af drikkevandsboringer

Natur- og Landbrugskommissionen overdriver pladskrav for BNBO

Naturstyrelsens BNBO-rejsehold i fuld sving

Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1403 om biobrændstoffers bæredygtighed

Høringssvar på udkast til ”Netvolumenmål og Omkostningsækvivalenter”

Flere drikkevandsboringer vil blive taget ud af drift

Regeringens 25 m sprøjtefrie zoner er helt utilstrækkelige

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Vandforsyning og Landbrug.pdf

Seminar 23.02.2018_Cirkulære vandsystem i landbrugsområder.pdf