256 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Nyt fra medlemmerne: SK Forsynings kunder får det nemmere

Hvor er vandet i anbefalingerne til cirkulær økonomi?

Ambitiøse og visionære globale mål, der gælder for alle

Struvia – et robust og billigt alternativt til bæredygtig fosforgenvinding

Nye perspektiver i genvinding af fosfor fra spildevandsslam

Stor variation af effekt af fosfor fra spildevand

Opråb fra landets spildevandsselskaber: Toilettet er ikke en skraldespand!

Hvad betyder klimaforandringerne for vandforsyning, spildevandsrensning og afløbssystemer?

Nyt fra medlemmerne: Det kan stadig betale sig at betale

Forsyning Ballerup kan nu måle forsyningssikkerheden

Vandselskaber tjener kunder, samfund, vækst, arbejdspladser og eksport

”Vand i Byer” udgiver ny bog om innovation og klimatilpasning

Nyt projekt vil styrke samarbejdet mellem kommuner og forsyningsselskaber

Gæld bør ikke eftergives - vandforsyninger bør kunne inddrive

Vandselskaber understøtter lokal vækst i hele Danmark

Bornholms Spildevand og DANVA fik medhold i sag om betaling for målerdata

EurEau har valgt ny præsident og nye komite-formænd

Mikroplast og andre miljøfremmede stoffer – hvor stort er problemet?

Call for abstracts til nordisk spildevandskonference i Norge

Vandsektoren er begejstret for nye regler om særligt forurenet spildevand

Borgerne kan være med i kampen mod skybruds-oversvømmelser

Folketinget ind i sag om ekstraskat på vand

Få ny indsigt i arbejdet med vandsektorloven

Begejstring for DANVAs nye Afløbsoperatør uddannelse

International konference i Aarhus om klimatilpasning

Udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Borgerne kan være med i kampen mod skybruds-oversvømmelser

Få styr på kloakken med tilskud fra staten

Regeringens nye model for spildevandsbetaling skal opkvalificeres

Begrænsning af miljøfremmede stoffer i spildevand

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

VTU-Fonden uddelte 17 mio. kr. i tilskud til 14 nye projekter inden for vandsektoren

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (ledelsessystemer)

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse med tilhørende bekendtgørelse samt lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Klimalokalplaner og forenkling af loven)

Industrien betaler ikke overpris for spildevandet

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer

Energi, CO2 og samlet miljøregnskab for afløb og renseanlæg

Afbestillingsbetingelser

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning