210 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Arrangementer Old
Publikationer
Nyheder

Hvordan tiltrækker vi unge til vandbranchen?

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

Spildevand, affald og nye produkter fra idé til projekt

DANVA holder en sober, saglig linje uanset angreb fra L&F

Right2Water kampagnens betydning for den danske vandsektor

Vidensdeling fremmer innovation om håndtering af vand i byer

Ny forskning skal synliggøre værdiskabelse i klimaprojekter

Høringssvar ifm. ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

Lovforslag om finansiering af spildevandsrensning er sendt i høring

DANVA er igen aktiv på Folkemødet på Bornholm

Finansiering af innovation på vandområdet

Henstand med betaling af tilslutningsbidrag

Indstilling af kandidater til Vandsektorens Teknologiudviklingsfonds fondsudvalg

Finansloven skal være med til at beskytte drikkevandet

Nyt pilotpartnerskab om innovativ klimatilpasning

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse med tilhørende bekendtgørelse samt lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer

Naturstyrelsens BNBO-rejsehold i fuld sving

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

Udkast til ændring af prisloftsbekendtgørelsen – supplerende investeringstillæg

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Forslag til ændring af prislofts-bekendtgørelsen

Momsmæssig behandling hos kommunen af vandselskabets finansiering af klimatiltag

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Marselisborg-renseanlæg.jpg

VUDP ansøgningsrunder