172 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Momsmæssig behandling hos kommunen af vandselskabets finansiering af klimatiltag

EU_Europa_stjerner_617x411px

Finansiering af innovation på vandområdet

Åbent_land_Gudenå_617px

Lovforslag om finansiering af spildevandsrensning er sendt i høring

Danske+og+europæiske+finansieringsmuligheder+Mikale+Enig_Insero.pdf

Nye_finansieringsmodeller_Udvikling_af_brancheløsninger_Mads+Bayer.pdf

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Marselisborg-renseanlæg.jpg

VUDP ansøgningsrunder

Høringssvar ifm. ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Klimatilpasning-179X110

Forslag til ændring af prislofts-bekendtgørelsen

Klimatilpasning-179X110

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Planlægning-spildevand-617X411

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

Klimatilpasning-179X110

Udkast til ændring af prisloftsbekendtgørelsen – supplerende investeringstillæg

Lovgivning-617X411

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

Grundvand-617X411

Naturstyrelsens BNBO-rejsehold i fuld sving

Klimatilpasning-179X110

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse med tilhørende bekendtgørelse samt lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer

Klimatilpasning-179X110

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Klimatilpasning-179X110

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Druknet_bil_617px

Nyt pilotpartnerskab om innovativ klimatilpasning

Vandkande_glas_617px

Finansloven skal være med til at beskytte drikkevandet

Foreningen-Vandhuset-617X411

Indstilling af kandidater til Vandsektorens Teknologiudviklingsfonds fondsudvalg

Åbent_land_Gudenå_617px

Henstand med betaling af tilslutningsbidrag

Folkemøde_2013_Colourbox_617x411px

DANVA er igen aktiv på Folkemødet på Bornholm

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

3

Ny forskning skal synliggøre værdiskabelse i klimaprojekter

Brisbane Workshop 13.10.16 deltagere 617px

Vidensdeling fremmer innovation om håndtering af vand i byer

Dansker_drikker_vand_617px

Right2Water kampagnens betydning for den danske vandsektor

Drikkevand-617X411

DANVA holder en sober, saglig linje uanset angreb fra L&F

Renseanlæg_stockfoto_617px

Spildevand, affald og nye produkter fra idé til projekt

Aarsmøde

Vandbranchen mødes til DANVA Årsmøde i Aarhus

Sessioner_Årsmøde_2016_617px

Årsmøde i flere spor - vælg mellem syv sessioner

Carl-Emil _Larsen_2016_pressefoto_617px

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

Blue kolding 617

Hvordan tiltrækker vi unge til vandbranchen?