372 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Momsmæssig behandling hos kommunen af vandselskabets finansiering af klimatiltag

EU_Europa_stjerner_617x411px

Finansiering af innovation på vandområdet

Åbent_land_Gudenå_617px

Lovforslag om finansiering af spildevandsrensning er sendt i høring

Bekendtgørelsesændringer_Økonomiske_rammer_sept.2016_høringsversion1

NST-notat_regler_medfinansiering_klima_07.02.2013

DANVA_strategi_2016-2020_Hørings-version_Marts_2016

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud efter L86

DANVA_Vejledning_97_drift_og_vedligehold_regnvandsbassiner_2016

Energismarte_Vandselskaber_Ellen_Margrethe_Basse_2014

2014_Rapport_Håndbog_IT-sikkerhed_forsyningsbranchen

2015_Innovativ_klimatilpasning_med_borgere_Håndbog_HYPERLINKS

2016 05 04_vejledning om gæsteprincippet_ endelig

vejledende_notat_om_reglerne_for_spildevandsforsyningsselskabers_medfinansiering_af_kommunale_og_private_projekter_vedr._tag-ogoverfladevand.pdf

Klimatilpasningsplaner+og+klimalokalplaner+(vejl.+2013_02).pdf

2017.05.18_Referat_DANVA+generalforsamling.pdf

2015.05.28_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2013.05.23_Referat_Generalforsamling_Aalborg_BS_HSA_final.pdf

2014_10_24_Rapport_Håndbog_om_IT-sikkerhed_i_forsyningsbranchen.pdf

VANDFORSYNINGSSAMARBEJDSVEJLEDNINGEN.pdf

Vejledning nr. 61 Scenarie_notat_samlet_skaerm.pdf

Vejledning 75_ Miljømålslovens idefase.pdf

ATEX_vejledning_samlet.pdf

Vandsamarbejdsvejledning_samlet_200109.pdf

2010.12.16-Vejledning-Administrativ håndtering af vand og kloakledninger.pdf

2012.01.04-Vejledning-Vejledning om behandling af vandselskabers materielle anlægsaktiver ved de reguleringsmæssige indberetninger.pdf

2013.03.19-Navngivning i TV inspektion Vejledning.pdf

Eksplosiv_atmosfære_i_kloakker_samlet_rapport.pdf

Boringsoptimering_Hovedrapport_samlet.pdf

2011.08.11-Rapport-køkkenkværnsrapport-LF.pdf

2011_12_20-Rapport-Grønbog_Fremtidens_Vandsektor.pdf

2014_10_24_Rapport_Håndbog_om_IT-sikkerhed_i_forsyningsbranchen.pdf (1)

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

2015.15.15-Vejledning-Overvejelser_ved_samarbejder_m.m.ny_pdf.pdf

2015.11.24_kommunikation_i_separeringsprojekter.pdf

2016.04.05_Rapport_Vejledning_om_drift_og_vedligehold_1.1.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf (1)

Energi+CO2+og+samlet+miljøregnskab+for+afløb+og+renseanlæg.pdf

Energirigtig+og+sikker+vandforsyning+Del+1+og+Del+2.pdf

Optimal+udnyttelse+af+varmeenergi+fra+spildevand.pdf

Slam+–+Fremtidens+renseanlægs+energiressource.pdf

Videregående+renseteknologier+for+kommunalt+spildevand.pdf

2016_05_04_Vejledning_Om_Gæsteprincippet.pdf

VUDP_Ansøgningsvejledning_2017_fase+_1.pdf

VUDP_uddelingsvilkår.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

NST_Undersøgelse_hjælpemuligheder_2012.pdf

2017.05.18.Sidedokument_Vandsektorens_Udviklings_og_demonstrationsprogram.pdf

IWA+Host+Country+Committee+27.+april+2017_HKA.pdf

Marina_Bergen_Jensen_Universiteternes+rolle+27.04.2017.pdf

Affordability+notat.pdf

Danske+og+europæiske+finansieringsmuligheder+Mikale+Enig_Insero.pdf

Nye_finansieringsmodeller_Udvikling_af_brancheløsninger_Mads+Bayer.pdf

0.1+Dansk+Vandkonference+2016+Intro+CEL.pdf

2016_PP_Præsentation+vedr.+overvejelser+ved+indgåelse+af+samarbejde+eller+overtagelse+-+Forsyningstræf+2016_Energi++Forsyning.pdf

Bedre+udbud+og+Tilbud+v+Andreas+HORTEN.pdf

Bedre+udbud+og+Tilbud+v+Andreas+HORTEN.pdf (1)

Carl-Emil_Larsen_DANVA_Strategi_12.01.2016.pdf

_10.11.15_Hans-Martin_Friis_Møller_Verdens_bedste_regulering.pdf

Vandplaner+set+fra+kommunalt+synspunkt+ved+Niels+Philip+Jensen.pdf

Caroline+Kragelund+Teknologisk+institut_temadag_DANVA.pdf

Opsamling_Temadag_02.04.2014_Separering_afløbssystemer.pdf

Helena_Forchhammer_Forsyningssekretariatet.pdf

Aarhus_Vand_Medfinansieringsprojekter_klimatilpasning.pdf

Færdig BOG KODEKS .pdf

SVANA-400-00054_Vandkvalitetsbek_Høringsvar_DANVA.pdf

consolidated_eur-lex.europa.pdf

170820 Fundingoversigt.pdf

2 2013.03.19-Navngivning i TV inspektion Vejledning (11 ).pdf

2013.03.19-Navngivning i TV inspektion Vejledning.pdf

3 2014_10_24_Rapport_Håndbog+om+IT-sikkerhed+i+forsyningsbranchen.pdf

FVC_DANVA_Klimaprojekter_kursus 6.-7.12.2017.pdf

Klimatilpasning i praksis_kursus.pdf

Bilag 1 DANVA kommentarer indsat i høringsudkastet.pdf

Program Vandforum 2018 ny.pdf

2017 VUDP uddelingsvilkår 171003.pdf

Dombog_udskrift_B0882002.pdf

Dombog_udskrift_B010700M.pdf

Fundingoversigt_DANVA_opdateret.pdf

Konference Vejafvanding 03.05.2018.pdf

2017_VUDP_sidedokument.pdf

2018_Program Vandforum_24.04..pdf

Vejledning tømningsordninger samlet.pdf

Program Vandforum 2018 ny.pdf

Betragtninger om skatteforhold i vandsektoren.pdf

Vandforum 2018 Endeligt program.pdf

Konference_3.maj_2018_Vandafledning.pdf

Vandforum program 2018 opdateret den 19 marts.pdf

Program Konference Vand på og under fremtidens veje.pdf

Vandforum program opdateret den 17 april 2018.pdf

Vandforum program opdateret den 18. april 2018.pdf

Vandforum program 2018.pdf

Vandforum program 2018.pdf (1)

2018.06.11_Notat webtilgængelighed_tvsv.pdf

2018.06.28_Grønttorvet byretsdom_forsyningspligt og spildevand.pdf

20180703 Vejledning om persondata for vandskaber v. 2.samlet pdf.pdf

Dansk Vand Konference 2018 Program.pdf

Vejledning nr. 95 Overvejelser ved samarbejder m.m.samlet v.2 pdf.pdf

A4-Landskab - Vandsektoren og Verdensmålene_v9b.pdf

BLST-notat__VSL___§16_-_Garantiprovision_ver2+(1).pdf

Betænkning_Styringsmæssige_relationer.pdf

Dansk Vand Konference 2018 Program opdateret.pdf

VUPD Projekter 2017.pdf

Aftale_oekonomisk-regulering-af-vandsektoren-2018.pdf

Vandpolitisk netværk_Program forår 2019_København.pdf

Vandpolitisk netværk_Program forår 2019_KBH.pdf

2019_Vandpolitisk-netvaerk_program.pdf

Nytårstaffel 2019 LAT-tale.pdf

DANVA og Danske Vandværker Vejledning om konsekvenserne af skattesagerne.pdf

Administrationspraksis for regnvandsbassiner og udledningstilladelser - Final.pdf

2019 VUDP ansøgningsvejledning fase 1.pdf

2019 VUDP ansøgningsvejledning fase 1_Final.pdf

2014012 Redegørelse om fremtidig struktur for natur og miljølovgivningen - Endelig version.pdf

14_02_19_Vejl_Risikovurdering og analyseprogrammer.pdf

2019_DTU Sektorudviklingsrapport om vandteknologi.pdf

VUPD Projekter 2018.pdf

VUPD Projekter 2017-redigeret.pdf

Vejledning 104_Administrationspraksis-for-regnvandsbassiner-og-udledningstilladelser-2. udgave.pdf

23 anbefalinger til bedre styring af aktiver.pdf

23 anbefalinger til bedre styring af aktiver_final.pdf

AP3 Teknisk rapport _UDP 88.2016 Energi- og emissionsoptimering.pdf

LAR Slutrapport_VUDP_ID_nr_82.2016.pdf

LAR Slutrapport_VUDP_ID_nr_82.2016.pdf (1)

DANVA forslag til ændringer af betalingsloven_maj 2019.pdf

12345.pdf

AP 3 Teknisk rapport VUDP 88.2016 Energi- og emissionsoptimering ved anvendelse.pdf

VUDP 88.2016 Energi- og emissionsoptimering Slutrapport.pdf

2019 - VUDP uddelingsvilkår 171003.pdf

4 sidet A4 folder VUDP_Weboptimeret.pdf

2017 VUPD Projekter_folder_Weboptimeret.pdf

2018_VUPD Projekter_folder_Weboptimeret.pdf

2019.07.02 Fundingoversigt.pdf

Danske+og+europæiske+finansieringsmuligheder+Mikale+Enig_Insero.pdf

Nye_finansieringsmodeller_Udvikling_af_brancheløsninger_Mads+Bayer.pdf

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Marselisborg-renseanlæg.jpg

VUDP ansøgningsrunder

Høringssvar ifm. ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Klimatilpasning-179X110

Forslag til ændring af prislofts-bekendtgørelsen

Klimatilpasning-179X110

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Planlægning-spildevand-617X411

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

Klimatilpasning-179X110

Udkast til ændring af prisloftsbekendtgørelsen – supplerende investeringstillæg

Lovgivning-617X411

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

Grundvand-617X411

Naturstyrelsens BNBO-rejsehold i fuld sving

Klimatilpasning-179X110

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse med tilhørende bekendtgørelse samt lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer

Klimatilpasning-179X110

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Klimatilpasning-179X110

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Druknet_bil_617px

Nyt pilotpartnerskab om innovativ klimatilpasning

Vandkande_glas_617px

Finansloven skal være med til at beskytte drikkevandet

Foreningen-Vandhuset-617X411

Indstilling af kandidater til Vandsektorens Teknologiudviklingsfonds fondsudvalg

Åbent_land_Gudenå_617px

Henstand med betaling af tilslutningsbidrag

Folkemøde_2013_Colourbox_617x411px

DANVA er igen aktiv på Folkemødet på Bornholm

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

3

Ny forskning skal synliggøre værdiskabelse i klimaprojekter

Brisbane Workshop 13.10.16 deltagere 617px

Vidensdeling fremmer innovation om håndtering af vand i byer

Dansker_drikker_vand_617px

Right2Water kampagnens betydning for den danske vandsektor

Drikkevand-617X411

DANVA holder en sober, saglig linje uanset angreb fra L&F

Renseanlæg_stockfoto_617px

Spildevand, affald og nye produkter fra idé til projekt

Aarsmøde

Vandbranchen mødes til DANVA Årsmøde i Aarhus

Sessioner_Årsmøde_2016_617px

Årsmøde i flere spor - vælg mellem syv sessioner

Carl-Emil _Larsen_2016_pressefoto_617px

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

Blue kolding 617

Hvordan tiltrækker vi unge til vandbranchen?

Konference – Vejvand og klimatilpasning 2019