Vi afholder tre typer kurser i DDV-Integrationsmetoden som du kan se mere om herunder.

Introduktion til DDV-Integrationsmetoden

 • Introduktion til DDV og DDV integrationsmetoden
 • Forretnings og it-arkitektur
 • DDV målbillede, rammesættende arkitektur og arkitekturprincipper
 • Aktør-, proces- og informationsoverblik
 • Business Proces Model and Notation - BPMN
 • Informationsmodeller i Unified Modelling Language - UML
 • Beskrivelse af begreber, relationer og attributter
 • DDV Reolen
 • DDV metodedokumenter og tjeklister
 • DDV Governance

DDV-Integrationsmetoden med fokus på forretningen

 • Begrebsmodellering
 • Begrebsformulering og informationsindhold
 • Forretningshændelser
 • Aktør-, proces- og informationsoverblik
 • Processor set udefra
 • Processer set indefra
 • At arbejde med DDV metoden

DDV-Integrationsmetoden med fokus på IT

 • Domæneoverblik
 • Integrationsmønstre
 • Informationsmodeller
 • Domæneflows
 • Datasnitflader

Kurserne afholdes efter behov.

Vil du vide mere?

Kontakt projektleder Lars Gadegaard på mobil 42 55 60 65 eller e-mail lgc@danva.dk

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.