Fordelene ved fælles rammer for udveksling af data er markante for både vandselskaber og forbrugere:

  • Det sparer tid i det enkelte vandselskab, og effektiviseringen kan have betydning for prisniveauet.
  • Forsyningssikkerheden øges. Digitalisering er en af hovedforudsætningerne for etablering af varslingsystemer både når det gælder drikkevandsforurening, badevandskvalitet og voldsomme regnskyl. Jo mere standardiserede og digitaliserede sektorens arbejdsgange bliver, jo bedre kan systemerne overvåges og fjernstyres.
  • Bedre leverandørløsninger, da der ikke skal udvikles special-løsninger til hvert enkelt selskab, når leverandørerne kan følge en standard, der også sikrer, at systemerne kan tale med hinanden.
  • Konsolidering af sektoren bliver nemmere. Det er nemlig lettere at samarbejde, indgå aftaler og i sidste ende at fusionere, hvis man arbejder med de samme systemer og standarder.
  • Fælles interesse. Endelig er det oplagt at udnytte, at vandselskaberne ikke konkurrerer med hinanden, men har en fælles interesse i at bruge samarbejdet som løftestang for forbedringer. Præcis som det er sket på det offentlige område i Danmark, hvor digitaliseringen er meget langt fremme og har betydet store lettelser for borgere og virksomheder. Tænk bare på Skat, hvor man som borger stort set ikke selv behøver at fremskaffe oplysninger, når selvangivelsen skal laves