Spørgsmål

Kræver brug af medarbejderfotos til markedsføring samtykke?

Svar fra Charlotte Kunckel, specialistadvokat i Horten

En virksomheds brug af billeder af sine ansatte til markedsføringsmateriale kræver som udgangspunkt samtykke. Dette gælder, uanset om der er tale om et portrætbillede eller et situationsbillede. Efter databeskyttelsesforordningen gælder en række betingelser, for at et samtykke er gyldigt. Arbejdsgiveren skal især sikre sig, at samtykket er givet frivilligt, og at et manglende samtykke ikke vil medføre negative konsekvenser for medarbejderen.

Det er vigtigt at have for øje, at medarbejderen kan trække samtykket tilbage, og hvis det sker, skal de billeder, som er offentliggjort på internettet af medarbejderen, fjernes. Dette gælder også materialer såsom pjecer, der er offentliggjort som PDF-filer. Trykt materiale skal dog ikke tilbagekaldes, men Datatilsynet har endnu ikke taget stilling til spørgsmålet vedrørende trykt materiale, der endnu ikke er distribueret.

Samtykket vil være det primære behandlingsgrundlag, men efter omstændighederne kan brugen af et billede også ske på baggrund af en kontrakt mellem arbejdsgiveren og medarbejderen.