Spørgsmål

Er det tilstrækkeligt at have en databehandleraftale med databehandleren, hvis denne har en underdatabehandler, som ligger i et tredjeland – og det fremgår af aftalen, at databehandleren har sikret sig de nødvendige aftaler med sin underleverandør?

Svar fra Charlotte Kunckel, specialistadvokat i Horten

Hvis der sker overførsel af personoplysninger til underdatabehandleren – hvilket der ofte vil gøre – skal den dataansvarlige sørge for, at der er et tilstrækkeligt overførselsgrundlag, dvs. retsgrundlag, for at der kan ske overførsel af personoplysninger til et tredjeland.

Et tilstrækkeligt overførselsgrundlag kan fx sikres ved indgåelse af en af Kommissionens standardbestemmelser, eller – hvis underdatabehandleren ligger i USA – ved at underdatabehandleren har tilsluttet sig Privacy Shield-ordningen.

Husk, at du som dataansvarlig skal have adgang til dokumentation for overførselsgrundlaget, idet du skal kunne give de registrerede adgang til denne dokumentation på forespørgsel.

Læs mere i Datatilsynets vedledning om overførsel til tredjelande, som findes på datatilsynet.dk.