Spørgsmål

Skal der gives indsigt i optagelse af telefonsamtaler?

Svar fra Charlotte Kunckel, specialistadvokat i Horten

Ja – en deltager i en optaget telefonsamtale har ret til indsigt i lydoptagelsen. Den registrerede kan som udgangspunkt kræve en skriftlig kopi af samtalen, dvs. en afskrift af samtalen. Virksomheden vil dog også opfylde indsigtsretten ved at udlevere optagelsen som en lydfil.

Vær opmærksom på, at telefonsamtaler som det klare udgangspunkt kun må optages, når der er indhentet samtykke fra de personer, der deltager i samtalen. Optages en kundesamtale med henblik på kvalitetssikring eller uddannelse, skal virksomheden indhente samtykke til optagelsen fra både den ansatte og kunden. Samtykket skal leve op til de databeskyttelsesretlige krav, ligesom oplysningspligten skal opfyldes over for deltagerne i en optaget telefonsamtale.

Læs mere om optagelse af telefonsamtaler på Datatilsynets hjemmeside: bit.ly/2TKgzjU