Spørgsmål

Skal der gives indsigt i optagelse af telefonsamtaler?

Svar fra Charlotte Kunckel, specialistadvokat i Horten

Ja – en deltager i en optaget telefonsamtale har ret til indsigt i lydoptagelsen. Den registrerede kan som udgangspunkt kræve en skriftlig kopi af samtalen, dvs. en afskrift af samtalen. Virksomheden vil dog også opfylde indsigtsretten ved at udlevere optagelsen som en lydfil.

Vær opmærksom på, at telefonsamtaler som det klare udgangspunkt kun må optages, når der er indhentet samtykke fra de personer, der deltager i samtalen. Optages en kundesamtale med henblik på kvalitetssikring eller uddannelse, skal virksomheden indhente samtykke til optagelsen fra både den ansatte og kunden. Samtykket skal leve op til de databeskyttelsesretlige krav, ligesom oplysningspligten skal opfyldes over for deltagerne i en optaget telefonsamtale.

Læs mere om optagelse af telefonsamtaler på Datatilsynets hjemmeside: bit.ly/2TKgzjU

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.