93 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Energistyrelsen og deltagere.jpg

Marie fra Energistyrelsen_HAR6574.JPG

COLOURBOX5551649.jpg

Vandsektorlov II

COLOURBOX1258724 vand.jpg

Normalregulativer for kommunale henholdsvis private vandforsyninger

Vejledning om vandselskabernes tilknyttede virksomhed i høring

Afklaring om forsyningers brug af fjernaflæsningsmålere i forhold til databeskyttelsesforordning

Klimatilpasning-179X110

Høring af vejledning om tilknyttede aktiviteter, jnr. BLS 400-00100

Klimatilpasning-179X110

Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1403 om biobrændstoffers bæredygtighed

Klimatilpasning-179X110

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

Skiftergas_Boretån_fracking_tegning_617px

Tillid til Total svækket efter afsløring

Lovgivning-617X411

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring

Christiansborg_617px

Økonomiske rammer for vandselskaber og tilknyttet virksomhed

Klima-Betalingsregler-617X411

Evaluering af klimatilpasningsplaner og regler for medfinansiering