Spørgsmål

Er kommunalt ejede forsyninger offentlige eller private i persondatalovgivningens regi?

Svar

Kommunalt ejede vandselskaber er private aktører, såvel efter gældende som fremtidig regulering (EU forordning 2016/679).

Uddybende svar

Det har stor betydning, om et vandselskab bliver kategoriseret som offentligt eller privat efter persondataloven og persondataforordningen. Kategoriseringen er vigtig for hvilke krav, forsyningen skal leve op til.

Her er ingen tvivl at spore i den kommenterede persondatalov fra 2015 (§ 1 bemærkninger) eller hos Datatilsynet; det er organisationsformen, der er afgørende. Kommunalt ejede vand- eller spildevandsforsyningsselskaber organiseret som et kapitalselskab (ex. aktieselskab) er således privat i persondatalovens regi.

I datatilsynets vejledning om databeskyttelsesrådgivere fra d. 29. september 2017 bliver kommunale institutioner organiseret i selskabsform generelt kategoriseret som private i forhold til persondataforordningen, se vejledningens afsnit 4.2. Det er uden betydning, at kommunen ejer selskabet 100%, og at vandselskaber generelt er indgående reguleret med forsyningspligt og lignende.

Vandselskaber er og forbliver derfor private efter persondataforordningens ikrafttræden i dansk ret.

Vejledningen kan tilgås her.

Persondataforordningen træder i kraft 25. maj 2018.