Fælles kernemodel 2.1.1 blev frigivet den 29. jan. 2021 sammen med Dandas 3.1.

Fælles kernemodel 2.1.1 er en udbygning/justering af Fælles kernemodel 2.1. I forbindelse med implementeringen af Dandas 3.1 har vi rettet/tilføjet specifikke begreber, relationer, attributter og koder fra Fælles kernemodel 2.1. Rettelserne fremgår alene af Dandas 3.1 informationsmodellen, hvor de er markeret med koden "FKver: 2.1.1" i kolonnen "Bemærkning" i de indeholdte faneblade. Se eksempel med blå understregning på figuren. Markeringerne/koderne udgør et væsentligt input til den kommende opdatering af Fælles kernemodel og Danvand, som DANVA igangsætter til april 2021.


Klik på figuren for at loade den i et selvstændigt vindue.

Årsagen til at vi har anvendt ovennævnte setup skyldes et ønske om at kunne foretage en fleksibel opdatering af DANVAs datamodeller. Opdateringen af Danvand og Dandas foretages ofte i forskudte (selvstændige) opdateringsforløb. Vi har ikke ønsket, at en opdatering af Dandas med justering af nogle få attributter fra den Fælles kernemodel skulle trigge en umiddelbar opdatering af Fælles kernemodel og Danvand på DDV-Reolen (og vice versa). Det vil være alt for tungt at administrere alle disse potentielle opdateringer både for DANVA og applikationshusene/forsyningerne. DANVA ønsker sammen med vores brugere selv at kunne styre tidspunktet for hvornår det giver værdi at igangsætte en modelopdatering af det enkelte spor. Det gør vi med det anvendte princip, hvor vi accepterer at definitionen af Fælles kernemodel alene fremgår af den Dandas eller Danvand informationsmodel hvori ændringerne er født. Ændringerne vil i en efterfølgende opdatering blive "skudt ud" i de respektive datamodeller på DDV-Reolen.