111 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Arrangementer Old
Publikationer
Nyheder

Høring af forslag til bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetninger

Sikkerhedszoner skal beskytte grundvandet mod pesticider

Det største tilbageslag mod grundvandsbeskyttelsen i tyve år

Kort introduktion til Den Transatlantiske Frihandels- og Investeringsaftale (TTIP) og relationerne til på vandsektoren

Mikroplast og andre miljøfremmede stoffer – hvor stort er problemet?

Miljøøkonomer og minister vil beskytte drikkevandet

DANVAs foretræde for Folketingets miljøudvalg om ny vandforsyningslov

Krav om skærpet tilsyn med erhverv ved grundvandsmagasiner

Miljøminister: Kommissionsrapport er et kinderæg

Natur- og Landbrugskommissionens rapport skuffer på drikkevandsområdet

Forslag til ændring af miljøbeskyttelsesloven

Naturstyrelsens BNBO-rejsehold i fuld sving

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Flere drikkevandsboringer vil blive taget ud af drift

Regeringens 25 m sprøjtefrie zoner er helt utilstrækkelige

COLOURBOX1000338.jpg

Jordforureningsloven