Fotomanual 2021 er i høring frem til august 2020 - se høringsmateriale her

Alle vejledninger og manualer om TV inspektion revideres i 2020 til ikrafttræden primo 2021. Revisionen er koordineret med opdatering af DANDAS modellen.

Revisionen forestås af Fotomanualgruppen se mere her

Derudover revideres også Navngivningsvejledningen se mere her

Revisionsarbejde

1. maj – 19. juni

Høring

22. juni – 19. august

Bearbejdning

19. august – 18. oktober

Fotomanualen færdig

18. oktober

Øvrige manualer og vejledninger

31. august - 29. januar

Revisionsmøder: 6. maj, 11. juni, 31. august, 14. september

Brøndmanualen, SB-TV Vejledningen, Vejledning om acceptkriterier og Vejledning om funktionsindeks revideres ligeledes og alle manualer releases  koordineret med den igangværende opdatering af DANDAS modellen. Se mere om Datamodelrevisionen her

Høringssvar, input og ændringsforslag indsendes til ds@danva.dk senest 19. august 2020.