COLOURBOX15864837.jpg

Standard definitioner og observationskategorier samt fotos og principskitser, der sikrer en ensartet beskrivelse og klassifikation af de observationer, der registreres ved en TV-inspektion af afløbsledninger. Fotomanualen indeholder en vejledning i udfyldelse af rapporteringsskema og en beskrivelse af, hvordan data overføres til ledningsejeren via udvekslingsformatet til dandas.