COLOURBOX11132340.jpg

DANVA igangsætter den 19. nov. 2019 opdatering af Navngivningsvejledningen (Vejledning nr. 90) på et opstartsmøde hos DANVA. Opdateringen igangsættes som opfølgning på ERFA-dagen ”Dandas, TV og Fotomanualen”, afholdt af DANVA den 25. juni. 2019. På ERFA-dagen var det et ønske blandt deltagerne, at DANVA igangsætter opdatering af Navngivningsvejledningen med henblik på at få præciseret en række forhold i vejledningen, der i dag volder problemer i forbindelse med bl.a. udveksling. 

Du inviteres til at komme med input til den nye Navngivningsvejledning senest den 11. nov. 2019. Enten ved at sende skriftlige input direkte til lgc@danva.dk eller ved at deltage i en arbejdsgruppe, der udarbejder konkrete oplæg til justeringer af Navngivningsvejledningen. 

Formålet med Navngivningsvejledningen er at sikre en entydig forståelse af de felter i Dandas XML-formatet, der anvendes til udveksling af informationer fra TV-inspektion af afløbsledninger samt at give anbefalinger til en fælles standard for navngivning af filer, brønde og rapportnavne mv. Herved sikres et entydigt grundlag for udarbejdelse af udbud og navngivningskrav samt udfyldning af XML-formatet. Navngivningsvejledningen anvendes af vandselskaber, TV-inspektionsfirmaer og rådgivere. 

Vi kan f.eks. følge op på håndtering af stik-knudenavne i forbindelse med gentagne bestillinger af StikTV? Da stationering indgår i stik-knudenavne, hvordan tages der hensyn til kørselsretningen: mod eller medstrøms. Skal stationering overhovedet bruges i Stikknudenavne, det kan jo blot være en label på kortet?

Proces for opdatering af Navngivningsvejledningen

 • Du bedes senest den 11. nov. 2019 sende input til opdatering af Navngivningsvejledningen til lgc@danva.dk. Påpeg hvilke afsnit/forhold, der bør præciseres og udarbejd gerne konkrete oplæg til løsningsbeskrivelser
 • Du bedes senest den 11. nov. 2019 sende en mail til lgc@danva.dk, såfremt du ønsker at deltage i én Navngivningsgruppe, der får til opgave, at følge op på tilbagemeldingerne ovenfor og udarbejde konkrete oplæg til justeringer
  Forventet indsats er et til to fysiske møder hos DANVA, suppleret med et til fire Skypemøder. Navngivningsgruppen afholder opstartsmøde den 19. nov. 2019 kl. 10 til 15 hos DANVA
 • DANVA rekvirerer en skribent, der bliver ansvarlig for at samle Navngivningsgruppens input til justeringer og udarbejde et samlet oplæg til revideret Navngivningsvejledning
 • Når oplægget til revideret Navngivningsvejledning er udarbejdet, vil det blive sendt i høring hos:
  - Deltagerne fra DANVA’s ERFA-dag ”Dandas, TV og Fotomanualen” afholdt hos DANVA den 25. juni 2019
  - DANVAs Datamodelgruppe og Datamodelreviewgrupper
  - Fotomanualgruppen
  - DTVK
 • Høringssvar vil blive vurderet af Navngivningsgruppen/skribenten, der justerer oplægget efter behov
 • Herefter udgiver DANVA den reviderede Navngivningsvejledning, forventet udgivelsestidspunkt Q2/Q3 2020

Vi håber at du har lyst til at bidrage i arbejdet med den reviderede Navngivningsvejledning og er meget interesseret i dine input til eventuelle justeringer.

For yderligere information kontakt Lars Gadegaard (lgc@danva.dk/42556065)