Funktionsindeks.jpg

Vejledning om funktionsindeks er udgivet med det formål at sikre et ensartet grundlag for anvendelse af observationer fra en TV-inspektion af afløbsledninger til beregning af skadesprocenter og deraf afledte værdier for Funktionsindeks og Renoveringsindeks. Vejledningen beskriver en gennemskuelig og logisk metode til vurdering af en lednings funktion. Levetid, tæthed, hydraulisk kapacitet og forsyningssikkerhed indgår.
Funktionsindeks erstatter med denne vejledning det tidligere anvendte forholdstal, Fysisk Indeks, der har været anvendt af mange bygherrer til en første vurdering og prioritering af, hvilke dele af afløbssystemet, der skal saneres eller renoveres først. Vejledningen kan bruges sammen med 7. og 8. udgave af Fotomanualen.