Udvikling og vedligeholdelse af manualer og vejledninger om afløb og TV-inspektion. Foto- og Brøndmanualen, Acceptkriterier, Funktionsindeks og SB-TV.

Deltagere

  • Flemming B. Nielsen, VandCenter Syd as
  • Morten Steen Sørensen, MSS Plan
  • Peter Hjortdal, Aarhus Vand A/S
  • Bo Laden, Aalborg Kloak A/S
  • Claus Vangsager, Per Aarsleff A/S
  • Inge Faldager, Teknologisk Institut, Rørcentret
  • Jens Hansen, FKSSlamson A/S
  • Dorte Skræm, DANVA

Mere om fotomanualen og tilhørende vejledninger

Du kan læse mere om de forskellige vejledninger her. Du kan bestille her.