DANVA gennemfører i perioden 4. maj 2020 til 29. jan 2021 en opdatering af DANVAs datamodeller, henholdsvis Danvand 2.0 og Dandas 3.0 med tilhørende moduler.

Formål:

  • Løbende fejlretning m.m. af datamodellerne i takt med at de implementeres blandt de første applikationshuse.
  • Udarbejdelse af snitflader fra de kommende versioner Danvand 2.1, Dandas 3.1 og modulet Kabler Fremmedrør og Flader 1.1 til LER 2.0, inkl. evt. udbygning af datamodellerne i relation til LER 2.0
    Herved får vi skabt grundlaget for en entydig udveksling fra DANVAs datamodeller til LER 2.0 med henblik på at forhindre graveskader
  • TV inspektion og brøndrapport 3.0.1 modulet opdateres med henblik på at understøtte Fotomanual 2020 fra DANVAs Fotomanualgruppe

Tidsplan
Tidsplanen for modelopdateringen, der foregår i flere iterationer med løbende releases, fremgår her.

Involvering/høring
Modelopdateringen foretages med udgangspunkt i fejl m.m. registreret i DANVAs fejlregistreringsystem iTop. Oplæg til reviderede datamodeller med tilhørende snitflader til LER 2.0 vil løbende blive sendt i høring i DANVAs reviewgrupper, henholdsvis Vand- og spildevandsfaglig reviewgruppe og Teknisk Modelgruppe.

Du er velkommen til at kontakte Lars Gadegaard såfremt du ønsker at deltage i høringsarbejdet eller har spørgsmål til modelopdateringen.