Spildevandsselskaber med licens i 2016

  • Brønderslev Spildevand A/S 
  • Randers Spildevand A/S         
  • Ringsted Forsyning A/S          
  • Svendborg Vand A/S               
  • Vejle Spildevand A/S                                             
  • Aalborg Forsyning Kloak A/S
  • Aarhus Vand A/S

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.