97 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Høringssvar på forslag til Lov om ændring af lov om gasforsyning, lov om Energinet og lov om elforsyning (regulering af brint, omorganisering af Energinet og CO2-lagring m.v.) – jeres j. nr. 2021-15965

VUDP slam-rapport forside IMG_0310.JPG

Rethink sludge - optimering af slamafvandingen via onlinesensorer kombineret med kamerateknologi

DANVA på Folkemøde med minister og bonderøv

Nyt fra medlemmerne: Billund BioRefinery viser vejen frem i fyrtårnsprojekt for miljø og eksport

Nyt fra medlemmerne: Bedre service i en cirkulær økonomi

Nyt fra medlemmerne: Rigtige mænd graver ikke huller

Nye perspektiver i genvinding af fosfor fra spildevandsslam

Ny proces for genanvendelse af fosfor viser lovende takter

Struvia – et robust og billigt alternativt til bæredygtig fosforgenvinding

Arwos vil udvikle forretningen ved at støtte fosfor-forskning

Stor variation af effekt af fosfor fra spildevand

Verdens fosforressourcer er ved at slippe op - men der er håb forude

Verdens fosfor ressourcer er ved at slippe op – men der er håb forude

Hospitalsspildevand - fra miljøproblem til ny vandressource

Innovation og miljø er en del af hverdagen hos Horsens Vand

Høringssvar ifm. ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed

Mikroplast og andre miljøfremmede stoffer – hvor stort er problemet?

Fosforprojekt gavner både vandselskaber, dansk landbrug og resten af verden

Turbo på udvinding af værdifuldt stof fra spildevand

Miljøministeren og VTU-Fonden har udpeget fremtidens renseanlæg

Forskere mødes til 24 timers brainstorm om spildevand

Fosfor partnerskaber - temadag i Vandhuset

Begrænsning af miljøfremmede stoffer i spildevand

VTU-Fonden uddelte 17 mio. kr. i tilskud til 14 nye projekter inden for vandsektoren

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1403 om biobrændstoffers bæredygtighed

Høringssvar på udkast til ”Netvolumenmål og Omkostningsækvivalenter”

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Vejledning nr. 82 - DANVA slamkatalog.pdf

Slam+–+Fremtidens+renseanlægs+energiressource.pdf