122 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder
VUDP slam-rapport forside IMG_0310.JPG

Rethink sludge - optimering af slamafvandingen via onlinesensorer kombineret med kamerateknologi

Vejledning nr. 82 - DANVA slamkatalog.pdf

Slam+–+Fremtidens+renseanlægs+energiressource.pdf

Slamsuger og mand.jpg

Renseanlaeg og slam COLOURBOX18982141.jpg

Slamaske_Biofos.JPG

Slamdebat Per Kølster og John Buur Chr. og HKA.jpg

VUDP slam-rapport forside IMG_0310.JPG

COLOURBOX2827464.jpg

DANVA Benchmarking

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Høringssvar ifm. ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed

Høringssvar på udkast til ”Netvolumenmål og Omkostningsækvivalenter”

Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1403 om biobrændstoffers bæredygtighed

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

VTU-Fonden uddelte 17 mio. kr. i tilskud til 14 nye projekter inden for vandsektoren

Begrænsning af miljøfremmede stoffer i spildevand

Fosfor partnerskaber - temadag i Vandhuset

Forskere mødes til 24 timers brainstorm om spildevand

Miljøministeren og VTU-Fonden har udpeget fremtidens renseanlæg

Turbo på udvinding af værdifuldt stof fra spildevand

Fosforprojekt gavner både vandselskaber, dansk landbrug og resten af verden

Mikroplast og andre miljøfremmede stoffer – hvor stort er problemet?

Innovation og miljø er en del af hverdagen hos Horsens Vand

Hospitalsspildevand - fra miljøproblem til ny vandressource

Verdens fosfor ressourcer er ved at slippe op – men der er håb forude

Verdens fosforressourcer er ved at slippe op - men der er håb forude

Nye perspektiver i genvinding af fosfor fra spildevandsslam

Ny proces for genanvendelse af fosfor viser lovende takter

Struvia – et robust og billigt alternativt til bæredygtig fosforgenvinding

Arwos vil udvikle forretningen ved at støtte fosfor-forskning

Stor variation af effekt af fosfor fra spildevand

Nyt fra medlemmerne: Rigtige mænd graver ikke huller

Nyt fra medlemmerne: Bedre service i en cirkulær økonomi

Nyt fra medlemmerne: Billund BioRefinery viser vejen frem i fyrtårnsprojekt for miljø og eksport

DANVA på Folkemøde med minister og bonderøv