128 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Supplerende tilslutningsbidrag i landzone for bolig- og erhvervsejendomme tilsluttet andet/privat spildevandsanlæg

Opkrævning af supplerende tilslutningsbidrag for spildevandskloakeret erhvervsejendom der omdannes til boligformål

Åbent_land_Gudenå_617px

Henstand med betaling af tilslutningsbidrag

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud efter L86

Energismarte_Vandselskaber_Ellen_Margrethe_Basse_2014

2015_Innovativ_klimatilpasning_med_borgere_Håndbog_HYPERLINKS

NST_FAQ_Afdragsordning_25.02.2015_ny.pdf

Vejledningsskrivelse+om+henstand+med+betaling+af+tilslutningsbidrag.pdf

Klimasikring+i+grundejerens+afløbssystem.pdf

Vejledning nr 64 loesningskatalog_2005_net.pdf

Vandstatistik 2005 Bilagsrapport Endelige udgave.pdf

Vejledning nr. 69Endelig_kontoplan_vejledning_20130606.pdf

Vandsamarbejdsvejledning_samlet_200109.pdf

2010.12.16-Vejledning-Administrativ håndtering af vand og kloakledninger.pdf

2011.05.06-Vejledning-okkervejledning-CF.pdf

2012.01.04-Vejledning-Vejledning om behandling af vandselskabers materielle anlægsaktiver ved de reguleringsmæssige indberetninger.pdf

2015.11.24_kommunikation_i_separeringsprojekter.pdf

En+kogebog+for+analyser+af+klimaændringers+effekter+på+oversvømmelser+i+byer.pdf

Brønderslev_Forsyning_Notat_håndtering_restancer+(tilrettet+14.++april+2015)+3.0.pdf

NST_Undersøgelse_hjælpemuligheder_2012.pdf

Affordability+notat.pdf

0.1+Dansk+Vandkonference+2016+Intro+CEL.pdf

14.2+Danmarks+første+centrale+sekundavandsanlæg.pdf

2016_PP_Præsentation+vedr.+overvejelser+ved+indgåelse+af+samarbejde+eller+overtagelse+-+Forsyningstræf+2016_Energi++Forsyning.pdf

Bilag 1 DANVA kommentarer indsat i høringsudkastet.pdf

Bilag 2 DANVA kommentarer samlet.pdf

Vejledning tømningsordninger samlet.pdf

2018.06.28_Grønttorvet byretsdom_forsyningspligt og spildevand.pdf

Økonomisk regulering - Grundlæggende kursus - 2 dags kursus.pdf

20170704_vejledning_aktindsigt-vandselskaber.pdf

Aftale_oekonomisk-regulering-af-vandsektoren-2018.pdf

DANVA forslag til ændringer af betalingsloven_maj 2019.pdf

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

Vejledningsskrivelse+om+henstand+med+betaling+af+tilslutningsbidrag.pdf

2013.02.14_Kolding højesteretsdom_supplerende tilslutningsbidrag_erhverv til bolig.pdf

Klimatilpasning-179X110

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Klimatilpasning-179X110

Forslag til ændring af prislofts-bekendtgørelsen

Planlægning-spildevand-617X411

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

Regeringens nye model for spildevandsbetaling skal opkvalificeres

Klimatilpasning-179X110

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021