Den længe ventede bekendtgørelse om forbrugervalget er nu offentliggjort, og de nye regler kan læses i Bek. nr. 772/2012 med tilføjelse i Bek. nr. 812/2012 på bl.a. www.retsinformation.dk.

Selv om det ikke lykkedes DANVA at få nationalt politisk gehør for, at kommunal-bestyrelsesmedlemmer kunne anses som forbrugerrepræsentanter – er der især to vigtige elementer i bekendtgørelserne, som vi kan påskønne:

Informationspligt

Det ene er, at det administrativt er blevet lettere at håndtere informationsforpligtigelsen til forbrugerne. Dette kan nemlig bl.a. ske ved almindelig annoncering – og ikke blot ved direkte information til forbrugerne.

Tidsfrister

Det andet er tidsfristerne, som kræver, at forbrugervalget senest skal ske 31.12.2013 – og at de valgtes indtræden i bestyrelsen senest skal ske 31.12.2014/første ordinære general forsamling efter forbrugervalget. Dette betyder, at vandselskaberne har fået en realistisk frist til at forberede valget.

Endvidere er der tid til at sikre, at valget først bliver skudt i gang, når vedtægter og regulativ er klar. Flere bestyrelser vil nok også med tilfredshed bemærke, at der er mulighed for at tage hensyn til kommunalpolitiske konsekvenser af kommunalvalget i 2013, som nemlig bl.a. ville kunne betyde, at der sker udskiftning i forsyningens bestyrelse.

I den nærmeste tid vil DANVA afklare, hvorledes foreningen kan følge op med yderligere informationer om emnet.

I den forbindelse vil vi gerne opfordre forsyningerne til at kontakte DANVA, såfremt at de ser emner med relation til den nye regulering, som bør uddybes. Såfremt at nogen måtte have erfaring med afholdelse af forbrugervalg efter de tidligere regler, hører vi ligeledes gerne dette.

Kontakt DANVA

Kontaktperson: Susanne Vangsgård, sv@danva.dk