DANVA gennemførte i januar og februar 2014 en undersøgelse af forbrugervalget i 2013. Foreningen vil naturligvis informere om resultaterne og kommentere på disse i den kommende tid. Her skal blot nævnes nogle få data:

  • Respondenterne repræsenterer ca. 50 % af den samlede debiterede vandmængde blandt de vandselskaber, der er underlagt vandsektorloven.
  • For de selskaber, der har deltaget i undersøgelsen, er den gennemsnitlige stemmeprocent 1 %.
  • De samlede omkostninger i forbindelse med valget eksklusiv værdien af egentid har en gennemsnitsværdi på 132.200 kr. uden moms.
  • Gennemsnitligt set er omkostninger per stemme 371 kr. uden moms – og uden medtaget egentid.

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 8793 3510 eller e-mail sv@danva.dk