67 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Orientering fra Naturstyrelsen om vandafledningsbidrag for store vandforbrugere

Afledning af vand fra varmeforsyninger og muligheder for nedsættelse eller fritagelse af vandafledningsbidrag

Fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for offentlig ejendom for vand anvendt til vanding

Ej pligt til afregning af vandafledningsbidrag på tilslutningstidspunktet, og ingen bagatelgrænse for opkrævningsperiode

Lovgivning-617X411

Udkast til bekendtgørelse om vandafledningsbidrag er i høring

Trappemodel_mønter_617px

Opgørelse – uretmæssig rabat på vandafledningsbidraget (trappemodellen)

Lovgivning-617X411

Ny bekendtgørelse om differentieret vandafledningsbidrag

Efterklaringstank_617px

Vandforsyningsselskaber næppe berettigede til rabat i vandafledningsbidrag efter trappemodellen

Er kirkegårde fritaget for at betale spildevandsafgift i forbindelse med vanding af kirkegårde?

Renseanlæg-617X411

Industrien betaler ikke overpris for spildevandet

Planlægning-spildevand-617X411

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

Atrium_Vandhuset_617px

Informationsmøder om trappemodel ved betaling af spildevand

Frredericia-spildevand

Trappemodel betyder dyrere spildevand for flere virksomheder i Fredericia