116 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Orientering fra Naturstyrelsen om vandafledningsbidrag for store vandforbrugere

Afledning af vand fra varmeforsyninger og muligheder for nedsættelse eller fritagelse af vandafledningsbidrag

Fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for offentlig ejendom for vand anvendt til vanding

Ej pligt til afregning af vandafledningsbidrag på tilslutningstidspunktet, og ingen bagatelgrænse for opkrævningsperiode

Lovgivning-617X411

Udkast til bekendtgørelse om vandafledningsbidrag er i høring

Lovgivning-617X411

Ny bekendtgørelse om differentieret vandafledningsbidrag

Trappemodel_mønter_617px

Opgørelse – uretmæssig rabat på vandafledningsbidraget (trappemodellen)

Efterklaringstank_617px

Vandforsyningsselskaber næppe berettigede til rabat i vandafledningsbidrag efter trappemodellen

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud efter L86

Energismarte_Vandselskaber_Ellen_Margrethe_Basse_2014

Følgebrev ny bekendtgørelse om vandafledningsbidrag 15.12.

NST_FAQ_Afdragsordning_25.02.2015_ny.pdf

Justeret_standardbetalingsvedtægt_kap_3_B_D.pdf

Vejledende+notat+om+bekendtgørelse+om+betaling+for+særligt+forurenet+spi....pdf

Klimasikring+i+grundejerens+afløbssystem.pdf

Vejledning nr 64 loesningskatalog_2005_net.pdf

Rapport_funktionspraksis_net.pdf

Vandstatistik 2005 Bilagsrapport Endelige udgave.pdf

2010.12.16-Vejledning-Administrativ håndtering af vand og kloakledninger.pdf

2011.05.06-Vejledning-okkervejledning-CF.pdf

Forbrugernes+ubevidste+forventninger+til+moderne+vand-+og+spildevandsforsyning.pdf

NST_Undersøgelse_hjælpemuligheder_2012.pdf

NY+Struktuanalysers+fordele+og+udfordringer+-+Jakob+Hamburger+Hansen.pdf

Bilag 1 DANVA kommentarer indsat i høringsudkastet.pdf

Bilag 2 DANVA kommentarer samlet.pdf

Vejledning tømningsordninger samlet.pdf

2018.06.28_Grønttorvet byretsdom_forsyningspligt og spildevand.pdf

DANVA forslag til ændringer af betalingsloven_maj 2019.pdf

Følgebrev ny bekendtgørelse om vandafledningsbidrag 15.12.

Er kirkegårde fritaget for at betale spildevandsafgift i forbindelse med vanding af kirkegårde?

Renseanlæg-617X411

Industrien betaler ikke overpris for spildevandet

Planlægning-spildevand-617X411

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

Atrium_Vandhuset_617px

Informationsmøder om trappemodel ved betaling af spildevand

Frredericia-spildevand

Trappemodel betyder dyrere spildevand for flere virksomheder i Fredericia