70 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Orientering fra Naturstyrelsen om vandafledningsbidrag for store vandforbrugere

Ej pligt til afregning af vandafledningsbidrag på tilslutningstidspunktet, og ingen bagatelgrænse for opkrævningsperiode

Afledning af vand fra varmeforsyninger og muligheder for nedsættelse eller fritagelse af vandafledningsbidrag

Fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for offentlig ejendom for vand anvendt til vanding

Opgørelse – uretmæssig rabat på vandafledningsbidraget (trappemodellen)

Ny bekendtgørelse om differentieret vandafledningsbidrag

Udkast til bekendtgørelse om vandafledningsbidrag er i høring

Vandforsyningsselskaber næppe berettigede til rabat i vandafledningsbidrag efter trappemodellen

Er kirkegårde fritaget for at betale spildevandsafgift i forbindelse med vanding af kirkegårde?

Industrien betaler ikke overpris for spildevandet

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

Informationsmøder om trappemodel ved betaling af spildevand

Trappemodel betyder dyrere spildevand for flere virksomheder i Fredericia