75 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Afledning af vand fra varmeforsyninger og muligheder for nedsættelse eller fritagelse af vandafledningsbidrag

Ej pligt til afregning af vandafledningsbidrag på tilslutningstidspunktet, og ingen bagatelgrænse for opkrævningsperiode

Er kirkegårde fritaget for at betale spildevandsafgift i forbindelse med vanding af kirkegårde?

Fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for offentlig ejendom for vand anvendt til vanding

Industrien betaler ikke overpris for spildevandet

Informationsmøder om trappemodel ved betaling af spildevand

Ny bekendtgørelse om differentieret vandafledningsbidrag

Opgørelse – uretmæssig rabat på vandafledningsbidraget (trappemodellen)

Orientering fra Naturstyrelsen om vandafledningsbidrag for store vandforbrugere

Trappemodel betyder dyrere spildevand for flere virksomheder i Fredericia

Udkast til bekendtgørelse om vandafledningsbidrag er i høring

Vandforsyningsselskaber næppe berettigede til rabat i vandafledningsbidrag efter trappemodellen

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik