91 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Arrangementer Old
Publikationer
Nyheder

Afledning af vand fra varmeforsyninger og muligheder for nedsættelse eller fritagelse af vandafledningsbidrag

Trappemodel betyder dyrere spildevand for flere virksomheder i Fredericia

Ny bekendtgørelse om differentieret vandafledningsbidrag

Fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for offentlig ejendom for vand anvendt til vanding

Opgørelse – uretmæssig rabat på vandafledningsbidraget (trappemodellen)

Vandforsyningsselskaber næppe berettigede til rabat i vandafledningsbidrag efter trappemodellen

Er kirkegårde fritaget for at betale spildevandsafgift i forbindelse med vanding af kirkegårde?

Informationsmøder om trappemodel ved betaling af spildevand

Udkast til bekendtgørelse om vandafledningsbidrag er i høring

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

Ej pligt til afregning af vandafledningsbidrag på tilslutningstidspunktet, og ingen bagatelgrænse for opkrævningsperiode

Industrien betaler ikke overpris for spildevandet

Orientering fra Naturstyrelsen om vandafledningsbidrag for store vandforbrugere