Vejledningen har til formål at give vandværkernes ledelse/bestyrelse mulighed for gennem takstfastsætttelse at opnå en god vandværksdrift.

Download vejledning

Hent vejledningen her.