Carsten Nystrup9875farve

Vigtigt nyt formandsvalget.

Kære medlemmer i DANVA

Ellen Trane Nørby, formand i SONFOR, og undertegnede udgør formandskabet i DANVA som henholdsvis næstformand og formand i bestyrelsen. Vi har haft en række samtaler i de seneste 2-3 uger om det forestående valg. Vi synes begge, at samarbejdet i formandskabet har fungeret godt. Men det kan være en ide at fordele arbejdsopgaverne mellem formand og næstformand anderledes bl.a. på baggrund af vores forskellige kompetencer og netværk. Det vender jeg tilbage til.

Da Lasse Frimand fratrådte som formand for DANVAs bestyrelse sidste sommer for at blive borgmester i Aalborg, overtog jeg i overensstemmelse med DANVAs vedtægter rollen som bestyrelsens formand frem til den førstkommende ordinære generalforsamling, som jo er den 30. maj i år. Jeg har også stillet mig til rådighed som kandidat ved formandsvalget for at sikre, at der er en kandidat til valget.

DANVAs vigtigste opgave i de kommende år er at styrke indsatsen med at påvirke politikere på Christiansborg og kernemedarbejdere i de relevante ministerier og styrelser med henblik på at få ændret de økonomiske rammevilkår for vandsektoren, sektorlovgivningen for vand (drikkevand, spildevand og klimatilpasning) samt fremtidssikre forsyningssektorens rammer for grøn omstilling og sektorkobling på et realistisk niveau. Der er også fortsat et stort behov for, at DANVA fokuserer på faglig viden og formidling, levering af serviceydelser og rådgivning til vores medlemsvirksomheder samt dialog med branchens leverandører.

Ellens og mine samtaler er foreløbigt endt med, at vi gerne vil bevare vores samarbejde i formandskabet for DANVA. Vi tænker, at kontinuitet er vigtigt for DANVA. Samtalerne har også afdækket, at Ellen gerne stiller sine kompetencer og netværk på Christiansborg og i de relevante ministerier til rådighed for DANVA som bestyrelsesformand. Det betyder omvendt, at jeg ikke længere behøver at være kandidat til formandsvalget, men jeg fortsætter gerne som næstformand.

Det betyder, som I kan se på DANVAs hjemmeside, at der fortsat kun er en kandidat til formandsvalget. Men det er ikke længere mig, men derimod Ellen Trane Nørby. Deadline for at anmelde sit kandidatur var den 16. maj.

Vi håber at kunne bevare formandskabet bestående af Ellen og mig. Det forudsætter, at Ellen vælges af generalforsamlingen, og at DANVAs bestyrelse beslutter at konsolidere sig med mig som næstformand.

Hvis dette lykkes, vil vi tage udgangspunkt i at dele opgaverne mellem os, hvor Ellen som formand for bestyrelsen sammen med sekretariatet og selvfølgelig bestyrelsen primært forestår den politiske interessevaretagelse. Jeg kan, baseret på mine erfaringer som direktør og som næstformand, i samarbejde med sekretariat og den øvrige bestyrelse forestå den faglige og forretningsmæssige service i forhold til medlemmer og leverandører.

Med venlig hilsen

Carsten Nystrup

Bestyrelsesformand

M: +45 22 16 39 87

E: cn@danva.dk