Generalforsamling-deltagere-luftfoto.jpg

På DANVAs generalforsamling den 30. maj 2024 skal der gennemføres valg af bestyrelsesformand. Valget gennemføres i henhold til DANVAs vedtægter herunder sidedokumentet ”valgregulativ” og forretningsorden for generalforsamlinger i DANVA.