75 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Arrangementer Old
Publikationer
Nyheder

Op til 10 års forældelsesfrist ved tilslutningsbidrag – udvidelse af erhverv i landzone

Afledning af vand fra varmeforsyninger og muligheder for nedsættelse eller fritagelse af vandafledningsbidrag

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Lovforslag om finansiering af spildevandsrensning er sendt i høring

Udkast til ny bekendtgørelse om spildevandsafledningsbidrag (trappemodel) - jeres j.nr. NST-44000-00021

Udkast til bekendtgørelse om vandafledningsbidrag er i høring

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

Regeringens nye model for spildevandsbetaling skal opkvalificeres

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand