DANVA medlemmer har mulighed for at komme med i DANVAs lukrative brancheaftale om medieovervågning. DANVAs brancheaftale betyder, at du har mulighed for at få en omfattende medieovervågning af danske medier, leveret af Infomedia – til en langt mere favorabel pris end med en individuel aftale.

Informationer direkte fra kilden

Infomedia har den fordel fremfor andre tjenester, at der overvejende er tale om såkaldte dybe links og ikke kun henvisninger til forsider. Desuden har Infomedia aftaler med alle relevante trykte medier. Undtagelsen er dog Børsen. For adgang til dybe links eller PDF fra Børsen, kræves der et særskilt business abonnement, tegnet hos Børsen.

Døgnets artikler i postkassen fra kl. 8.00

Overvågningen omfatter, at Infomedia finder døgnets artikler om vand, spildevand og klima ud fra søgekriterierne: Grundvand, drikkevand, spildevand, kloakker, klimatilpasning (vedr. vand), DANVA, samt de i ordningen tilmeldte forsyninger. Fundene opstilles efter landsdele.

Artiklerne bliver leveret i et feed kl. 08.00 hver morgen. Indholdet leveres også som RSS eller XML feed til brug for publicering på intranet.

Jo flere, jo bedre et tilbud

Brancheaftalen indebærer, at dit selskab forpligter sig til at hæfte for udgiften solidarisk med andre i ordningen.

Prisen, du skal betale, er konstrueret sådan, at den falder proportionalt i takt med antallet af selskaber, der tilmelder sig ordningen.
Sekretariatet er også omfattet og betaler på lige fod med medlemmerne.

Yderligere information

DANVAs sekretariat hæfter for brancheaftalen med Infomedia og har ansvaret for at fordele den samlede udgift ligeligt mellem medlemmerne.
Du er velkommen til at kontakte Lars Fischer lf@danva.dk for spørgsmål om brancheaftalen.

Mulighed for tillægsaftaler

Der er mulighed for at udvide brancheaftalen med tilkøb. Dette er imidlertid et mellemværende mellem jer og Infomedia. Multiforsyninger kan f.eks. få udvidet søgekriterier, så de også omfatter affald og varme, eller man kan få opbygget en individuel løsning, så man filtrerer alle andre end ens egen forsyning fra. Ønsker du at gøre brug af muligheden for yderligere overvågning, er du velkommen til at kontakte Miguel Carnerero fra Infomedia, 28 11 05 86, mc@infomedia.dk.

Ordningen med Infomedia skal fornyes igen efter et år.

Ønsker du at være med i DANVAs medieovervågning, kontakt Lars Fischer: E: lf@danva.dk, M: 51265187.