2024 03 06 Justesens Plæne Tidevandsparken

Efter færdiggørelsen af DANVA Vejledning 111: Bæredygtighedsrapportering i Vandselskaber (CSRD) skal de omfattede vandselskaber nu gøre klar til at gennemføre rapporteringen i 2025, når det bliver obligatorisk. For at støtte arbejdet starter DANVA et nyt netværk om bæredygtighedsrapportering.

Første netværksmøde holdes den 14. maj i Vandhuset i Skanderborg fra kl. 10.00 – 15.00. Der er kun mulighed for fysisk deltagelse. Fremover vil vi også holde netværksmøder andre steder i landet. Enkelte møder kan også blive online.

Formålet med netværksmødet er at dele erfaringer med CSRD og ESG-rapportering. Det er kun for vandselskaber, der er medlem af DANVA, men det er både for vandselskaber, som bliver omfattet af direktivet, og selskaber der ønsker at arbejde med CSRD på frivillig basis. Vi arbejder med, at noget af mødes bliver fælles og noget bliver opdelt mellem dem, der er omfattet af CSRD og dem, der frivilligt vil benytte sig af det. 

På dette møde vil vi bl.a. have fokus på at komme i gang med arbejdet, få organisationen på plads, lave en gap- og interessentanalyse, og tage de første skridt til en dialog med revisor. 

  • Skriv til Line Møller Ringgaard lmr@danva.dk,  hvis I ønsker at deltage i netværksmødet. Skriv også, hvis I ønsker at deltage i netværket fremover, men ikke har mulighed for at deltage i dette møde.
  • Skriv til Miriam Feilberg mfe@danva.dk, hvis I ønsker at dele jeres erfaringer på disse områder. Det kan være med en kort præsentation, men det kan også bare være mundtligt.
  • Skriv også til os, hvis der er andre emner, som I ønsker diskuteret i fællesskab, og navnlig hvis I ønsker at dele andre erfaringer med arbejdet med bæredygtighedsrapportering og ift. hvilke emner.

Se DANVA Vejledning 111: Bæredygtighedsrapportering i Vandselskaber (CSRD) her