Regnbillede.jpg

På trods af at der i Danmark er relative korte afstande fra Vest til Øst og fra Syd til Nord, forekommer der væsentlige nedbørsvariationer lokalt rundt i Danmark.

Danmarkskortet nedenfor viser disse nedbørsforskelle. Som det kan erfares på kortet, har nedbørsmængden de seneste ti år været størst i kommuner i Syd- og Midt/Vestjylland. Ligeledes har nedbørsmængden været signifikant mindre blandt kommunerne på Syd- og Vestsjælland samt i det sydvestlige Hovedstadsområde.

På det interaktive kort ovenfor er den gennemsnitlige årsmiddelnedbørsmængden større, desto mørkere kommunen er visualiseret. Kortet viser kommunegrænser og ikke spildevandsselskabernes oplande.

OBS:
Hold Ctrl nede, mens de ønskede selskaber udvælges med musen, herefter vil en udviklingsgraf med de valgte kommuner være synlige nedenfor. Nedbørsdata stammer fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), hvorfor DANVA ikke udleverer baggrundsdata til figuren. Ønskes data henvises til DMI.

Ud over selskaber kan også år filtreres, såfremt der ønskes et eller flere bestemte år. Dette gøres ved at sætte flueben ved de ønskede år til højre for Danmarkskortet.
Efter udvælgelsen af de ønskede kommuner på kortet, og de ønskede år i filteret til højre, vil udviklingsgrafen nedenfor udelukkende indeholde de udvalgte kommuner og år.

Yderligere information

Kontakt Niels Knudsen på telefon 8793 3518 eller e-mail nk@danva.dk