78 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Arrangementer Old
Publikationer
Nyheder

Nye regler for klimatilpasning er trådt i kraft

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

Evaluering af klimatilpasningsplaner og regler for medfinansiering

Høringssvar ifm. ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Kommuner og forsyninger samarbejder om klimatilpasning

Spildevandsforsyningernes medfinansiering af klimatiltag

Skatteminister afviser særregel om forsyningers medfinansiering af klimatiltag

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Spildevandsselskabers medfinansiering af kommunale klimatilpasningsprojekter – kommende regler

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

vejledende_notat_om_reglerne_for_spildevandsforsyningsselskabers_medfinansiering_af_kommunale_og_private_projekter_vedr._tag-ogoverfladevand.pdf