58 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder
Klimatilpasning-179X110

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Klima-Betalingsregler-617X411

Skatteminister afviser særregel om forsyningers medfinansiering af klimatiltag

Klimapark_Skt_Jørgens_Sø_617px

Spildevandsforsyningernes medfinansiering af klimatiltag

Klima-Betalingsregler-617X411

Evaluering af klimatilpasningsplaner og regler for medfinansiering

Carl-Emil _Larsen_2016_pressefoto_617px

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

Klima-617X411

Spildevandsselskabers medfinansiering af kommunale klimatilpasningsprojekter – kommende regler

vejledende_notat_om_reglerne_for_spildevandsforsyningsselskabers_medfinansiering_af_kommunale_og_private_projekter_vedr._tag-ogoverfladevand.pdf

Aarhus_Vand_Medfinansieringsprojekter_klimatilpasning.pdf

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Marselisborg-renseanlæg.jpg

VUDP ansøgningsrunder

Høringssvar ifm. ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Kirsten_Brosbøl_617px

Vandbranchen til årsmøde og debat om ny vandsektorlov

3_mennesker_Rabalderparken_sol_617px

Kommuner og forsyninger samarbejder om klimatilpasning

Lovgivning-617X411

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring