138 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder
Klimatilpasning-179X110

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Klima-Betalingsregler-617X411

Skatteminister afviser særregel om forsyningers medfinansiering af klimatiltag

Klimapark_Skt_Jørgens_Sø_617px

Spildevandsforsyningernes medfinansiering af klimatiltag

Klima-Betalingsregler-617X411

Evaluering af klimatilpasningsplaner og regler for medfinansiering

Carl-Emil _Larsen_2016_pressefoto_617px

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

Klima-617X411

Spildevandsselskabers medfinansiering af kommunale klimatilpasningsprojekter – kommende regler

Bekendtgørelsesændringer_Økonomiske_rammer_sept.2016_høringsversion1

NST-notat_regler_medfinansiering_klima_07.02.2013

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud efter L86

DANVA_Vejledning_97_drift_og_vedligehold_regnvandsbassiner_2016

2014_Temadag_Medfinansiering_klimaprojekter_27.02.2014

Energismarte_Vandselskaber_Ellen_Margrethe_Basse_2014

2015_Innovativ_klimatilpasning_med_borgere_Håndbog_HYPERLINKS

2016 05 04_vejledning om gæsteprincippet_ endelig

vejledende_notat_om_reglerne_for_spildevandsforsyningsselskabers_medfinansiering_af_kommunale_og_private_projekter_vedr._tag-ogoverfladevand.pdf

Klimatilpasningsplaner+og+klimalokalplaner+(vejl.+2013_02).pdf

2016.05.26_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2015.05.28_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

Vejledning 75_ Miljømålslovens idefase.pdf

2016.04.05_Rapport_Vejledning_om_drift_og_vedligehold_1.1.pdf

2016_05_04_Vejledning_Om_Gæsteprincippet.pdf

CALL_Copenhagen_IWA.pdf

0.1+Dansk+Vandkonference+2016+Intro+CEL.pdf

CEL+Intro_Hvad+vandselskaberne+skal+levere.pdf

Helena_Forchhammer_Forsyningssekretariatet.pdf

Aarhus_Vand_Medfinansieringsprojekter_klimatilpasning.pdf

2017-07-03_DANSKVAND_2017_3_SELSKABER.pdf

170820 Fundingoversigt.pdf

Stine_Lundboel_Vestergaard_Plastfri fjorde i Danmark_Partnerskab om mikroplast_MST_260917_SLV_endelig.pdf

Bilag 1 DANVA kommentarer indsat i høringsudkastet.pdf

Bilag 2 DANVA kommentarer samlet.pdf

Fundingoversigt_DANVA_opdateret.pdf

Betragtninger om skatteforhold i vandsektoren.pdf

Konference_3.maj_2018_Vandafledning.pdf

Program Konference Vand på og under fremtidens veje.pdf

2018.06.28_Grønttorvet byretsdom_forsyningspligt og spildevand.pdf

Vejledning nr. 95 Overvejelser ved samarbejder m.m.samlet v.2 pdf.pdf

Nytårstaffel 2019 LAT-tale.pdf

193301Program.pdf

Program.pdf

Administrationspraksis for regnvandsbassiner og udledningstilladelser - Final.pdf

Program 1. oktober 2019.pdf

2019_DTU Sektorudviklingsrapport om vandteknologi.pdf

Program 01-10-2019.pdf

Vejledning 104_Administrationspraksis-for-regnvandsbassiner-og-udledningstilladelser-2. udgave.pdf

DANVA forslag til ændringer af betalingsloven_maj 2019.pdf

27.02.2019_Notat om overtagelse af arealer til regnvandshåndtering.pdf

Underskrevet referat generalforsamling 2019.pdf

2019-Referat-DANVA_generalforsamling_underskrevet.pdf

2019.07.02 Fundingoversigt.pdf

NST-notat_regler_medfinansiering_klima_07.02.2013

2014_Temadag_Medfinansiering_klimaprojekter_27.02.2014

vejledende_notat_om_reglerne_for_spildevandsforsyningsselskabers_medfinansiering_af_kommunale_og_private_projekter_vedr._tag-ogoverfladevand.pdf

Aarhus_Vand_Medfinansieringsprojekter_klimatilpasning.pdf

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Høringssvar ifm. ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Kirsten_Brosbøl_617px

Vandbranchen til årsmøde og debat om ny vandsektorlov

3_mennesker_Rabalderparken_sol_617px

Kommuner og forsyninger samarbejder om klimatilpasning

Lovgivning-617X411

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring