40 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Nye regler for klimatilpasning er trådt i kraft

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

Evaluering af klimatilpasningsplaner og regler for medfinansiering

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring

Kommuner og forsyninger samarbejder om klimatilpasning

Spildevandsforsyningernes medfinansiering af klimatiltag

Skatteminister afviser særregel om forsyningers medfinansiering af klimatiltag

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Spildevandsselskabers medfinansiering af kommunale klimatilpasningsprojekter – kommende regler

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

vejledende_notat_om_reglerne_for_spildevandsforsyningsselskabers_medfinansiering_af_kommunale_og_private_projekter_vedr._tag-ogoverfladevand.pdf