Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe grundejere, kloakmestre, kommuner og spildevandsselskaber forud for etablering af en ny bundfældningstank i det åbne land. Vejledningen oplister alle de punkter, der bør indgå i overvejelserne forud for etablering.

Download vejledning

Hent vejledningen her.