COLOURBOX10583285

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens forslag til nyt sidedokument "Kontingentstruktur"

3. Eventuelt

Bilag

Bilag 2:  Indstilling vedr. forslag til revision af DANVAs kontingentstruktur 

Bilag 2.1: Sidedokument: Kontingentstruktur

Bilag 2.2: Sidedokument kontingentstruktur med rettelser ift. eksisterende sidedokument

Fuldmagt

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, er der i overensstemmelse med DANVAs vedtægter mulighed for at stemme gennem skriftlig fuldmagt. Du kan give fuldmagt til hvem du måtte ønske. Hvis du har behov for hjælp til udformning af en fuldmagt, kan du kontakte DANVAs sekretariat. Medlemmer, der ønsker at stemme for forslaget, kan give fuldmagten til DANVAs bestyrelse. Der er lavet en standard herfor, som kan findes herunder:

Stemmefuldmagt

Oplæg om skattesagen

Der vil i forbindelse med generalforsamlingen blive holdt et oplæg på ca. 30 minutter, hvor foreningens advokat i skattesagen Arne Møllin Ottosen, Kromann Reumert, vil give en status og oversigt for de mulige udfald af skattesagen.

Frokost

Efter generalforsamlingen er DANVA vært for en frokost. Tilmelding er nødvendig ved henvendelse til Edyta Christiansen på telefon 87 933 503 eller ec@danva.dk.

Yderligere information

Kontakt Edyta Christiansen på 8793 3503 eller ec@danva.dk