DANVA er sekretariat for IWA's danske nationalkomité. Formanden for nationalkomiteen er sekretariatschef Helle Katrine Andersen, der har været medlem af IWA's bestyrelse (Board of Directors) og Strategic Council.

Nationalkomiteen er Governing Member for Danmark og dermed bindeled mellem den globale vandforening og den danske vandsektor.

Nationalkomitéen har til formål at fremme forskning og udvikling på vandområdet og varetage de danske interesser indenfor vand- og spildevandssektoren. Desuden har komiteen til opgave at udpege danske repræsentanter til IWA’s styrende organer og faglige udvalg, at stimulere til dansk medvirken ved IWA's konferencer, symposier og workshops, at fremme danske bidrag til IWA’s publikationer og at udbrede kendskabet i Danmark til den internationale udvikling indenfor emner af betydning for vandområdet.

Medlemmer

Medlemmerne betaler et årligt kontingent, der primært anvendes til at betale for en plads som Governing Member i IWA og til at drive et rejselegat. Vandselskaber og virksomheder betaler et årligt kontingent på 3000 kr., og universiteter og organisationer betaler årligt 1000 kr. Se oversigt over nationalkomiteens medlemmer her.

Vedtægter

Læs nationalkomiteens vedtægter her.

Forretningsudvalg

Se medlemmer i forretningsudvalget her.

Generalforsamling

Nationalkomiteens medlemmer mødes årligt til generalforsamling.

Rejselegat

Nationalkomiteen driver et rejselegat for unge i vandbranchen. Læs mere her.

Verdenskongres og udstilling

DANVA og den danske nationalkomite var vært for IWA's verdenskongres i 2022 i København. Her bakkede både offentlige og private virksomheder, myndigheder og organisationer op med tilsagn om sponsorater. På samme måde støttede de nordiske lande og Baltikum også op om IWA2022 i København. 

IWAs verdenskongres finder i 2024 sted i Toronto d. 11.-15. august. Læs mere om kongressen på www.wordwatercongress.org.

 

Engagement i IWA og nationalkomiteen

DANVA opfordrer flere til at blive medlem af International Water Association og den danske nationalkomite. Læs mere her.