DANVA er sekretariat for IWA's danske nationalkomité. Formanden for nationalkomiteen er afdelingschef Helle Katrine Andersen, der er medlem af IWA's bestyrelse (Board of Directors) og tidligere medlem i Strategic Council.

Nationalkomiteen er Governing Member for Danmark og dermed bindeled mellem den globale vandforening og den danske vandsektor.

Nationalkomitéen har til formål at fremme forskning og udvikling på vandområdet og varetage de danske interesser indenfor vand- og spildevandssektoren. Desuden har komiteen til opgave at udpege danske repræsentanter til IWA’s styrende organer og faglige udvalg, at stimulere til dansk medvirken ved IWA's konferencer, symposier og workshops, at fremme danske bidrag til IWA’s publikationer og at udbrede kendskabet i Danmark til den internationale udvikling indenfor emner af betydning for vandområdet.

Medlemmer

Se oversigt over nationalkomiteens medlemmer her.

Vedtægter

Læs nationalkomiteens vedtægter her.

Generalforsamling

Nationalkomiteens medlemmer mødes årligt til generalforsamling. Den seneste generalforsamling blev holdt den 21. november 2019. Se præsentationer fra dagen her. 

Rejselegat

Nationalkomiteen driver et rejselegat for unge i vandbranchen. Læs mere her.

Verdenskongres og udstilling

DANVA og den danske nationalkomite er vært for IWA's verdenskongres i 2021 i København. Læs mere på www.wordwatercongress.org og på www.iwa2020copenhagen.dk 

Sekretariatet for IWA2021 er Helle Katrine Andersen (hka@danva.dk), Anders Bækgaard (ab@danva.dk), Miriam Feilberg (mfe@danva.dk) og Birgitte Skjøtt (bs@danva.dk).

Både offentlige og private virksomheder, myndigheder og organisationer har bakket op op IWA2021 med tilsagn om sponsorater. Læs mere her.

De nordiske lande og Baltikum bakker også op om IWA2020 i København. 

På World Water Congress & Exhibition i Tokyo i september 2018 modtog Anders Bækgaard stafetten til IWA kongressen i København. Læs mere her. 

Engagement i IWA og nationalkomiteen

DANVA opfordrer frem mod 2020 flere til at blive medlem af International Water Association og den danske nationalkomite. Læs mere her.