Det er udelukkende vandselskaber, der kan modtage prisen for et klimatilpasningsprojekt evt. også på vegne af et tværgående samarbejde med en række projektpartnere. Projektet kan enten nomineres af vandselskabet, eller det kan nomineres af en projektpartner eller en tredjepart. I kan udelukkende nominere projekter, der er omfatter anlæg og er taget i anvendelse. Deadline for nomineringer er den 5. juli 2024. Nominer projektet ved at udfylde formularen.

Her angives titel på projektet. Det er hensigtsmæssigt, at titlen er beskrivende.
Skriv telefonnummer på kontaktperson (indstiller)
Angiv projektpartnere i projektet, der bør nævnes i samarbejdet om det nominerede klimatilpasningsprojekt. Det kan være kommuner, rådgivere m.m.
Beskriv kort og præcist, hvad formålet med projektet er og hvorfor projektet er gavnligt. Beskriv også kort og præcist den bærende idé.(max 3000 tegn med mellemrum).
Beskriv nyheden og "innovationshøjden" for projektet inden for området. Beskriv f.eks. ideer, løsninger til løsninger, der ikke allerede er anvendt herhjemme. (max. 1000 tegn)
Beskriv, hvilken relevans og behov i klimasikring dit projekt dækker f.eks. i forhold til by- og landskabsrum, rekreation, natur og biodiversitet, CO2. Find evt. også inspiration til at beskrive projektets merværdi i PLASKs beregningsværktøj, som du finder her: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/plask.aspx. Klik ind på fanebladet 'Merværdier' for at se værktøjets fire overordnede kategorier og underopdelingen af disse. (max. 1000 tegn)
Beskriv projektets effektiviseringspotentiale. Beskriv, hvordan projektet bidrager med forbedringer indenfor f.eks. klima, miljø, forbrugere, økonomi, ressourcegenbrug, energibesparelse, mindre tidsforbrug i drift og arbejdsgange eller lignende. (max. 1000 tegn)
Beskriv involvering og samarbejde, f.eks. hvordan I har involveret brugergrupper eller lign., og hvordan tværgående samarbejde evt. er indgået i projektets udarbejdelse (max. 1000 tegn).