Folketingsvalg

Vandet har fået historisk megen opmærksomhed fra de store partier under valgkampen. DANVA tilbyder at være med i arbejdet med at videreudvikle udspillene og opfordrer partierne til i det nye folketing at arbejde sammen om at få realiseret deres forslag.

Det nye folketing har nu en hidtil uset mulighed for at løse de store samfundsudfordringer for vand.

”Der har ikke tidligere i en valgkamp været så mange udspil om vand som ved dette. Det er historisk og afspejler betydningen af vælgernes ønsker. Derfor er det vigtigt, at det kommende folketing samler sig om i fællesskabets øjemed at forhandle vandaftaler på plads til gavn for danskerne. DANVA tilbyder i den forbindelse at bistå politikerne med vandviden,” siger Carl-Emil Larsen.

DANVA er begejstret for Venstre og Konservatives forslag om at etablere statslige puljer på et trecifret millionbeløb til at styrke beskyttelsen af danskernes drikkevand. Partierne ønsker, det bl.a. skal ske ved oprensning af giftgrunde, som indeholder PFAS-stoffer. De meget sundhedsfarlige stoffer udgør nemlig en potentiel trussel mod det grundvand, vi anvender til drikkevand.

Fakta

DANVA, der er brancheorganisation for vand- og spildevandselskaberne, ønsker:

  • der indføres et stop for anvendelsen af og oprensning for PFAS-stoffer.
  • der sikres større, sammenhængende områder i de såkaldt grundvandsdannende oplande til beskyttelse af drikkevandet.
  • der bliver mulighed for at investere i klimatilpasningsløsninger og at de økonomiske regler for vandsektoren i det hele taget indrettes, så vandselskaberne kan finansiere investeringer til gavn for sundhed, miljø, klima og grøn omstilling.

”I forhold til problemet med PFAS, så har DANVAs medlemmer – vandselskaberne – et klart billede af, at påvirkningen af PFAS-stoffer i grundvandet overvejende kommer fra punktkilder som f.eks. kemikalienedgravninger. Vi er derfor meget glade for, Venstre og Konservative vil afsætte penge til oprensning af giftgrunde med PFAS, der truer vandforsyninger,” siger Carl-Emil Larsen.

Venstre har udover deres udspil om drikkevand også fremlagt et forslag om at etablere en statslig pulje på ti milliarder kroner, som skal sikre danskerne mod klimarelaterede oversvømmelser.

”Det er et spændende forslag med en pulje på 10 milliarder kroner til klimatilpasningsløsninger. Det er rigtig mange penge, som kan gøre en forskel. Vandselskaberne har store problemer med at finansiere anlægsprojekter til sikring af samfundet mod de stadig kraftigere, klimarelaterede skybrud. Det skyldes, at reglerne, som de er i dag, spænder ben for, at vandselskaberne kan investere i klimatilpasningsløsninger til gavn for samfundet. Det skal vi også have fokus på at løse,” siger Carl-Emil Larsen.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet har i øvrigt meldt ud, at de også vil beskytte drikkevandet, og foreslår med en statslig pulje at frikøbe 200.000 ha jord, som skal være sprøjtefri.